KRESŤANSKÉ CENTRUM NEPOČUJÚCICH – BRATISLAVA

…najdôležitejší jazyk je ten, ktorým komunikuje srdce…

Preklad Biblie do Posunkového jazyka

Dňa 21. októbra 2017 sme sa opätovne stretli ako tím, ktorý pracuje na projekte prekladu Biblie do Slovenského posunkového jazyka. Zišli sme sa ráno vo Františkánskom kláštore v Bratislave, kde sme pracovali až do neskorých poobedných hodín. Hlavnou úlohou tohto stretnutí bolo, aby sme prediskutovali, upravili a natočili tri video príbehy z Nového zákona, ktoré Prečítať viac o Preklad Biblie do Posunkového jazyka[…]

Návšteva spoločenstva v Trnave

Všetkých srdečne pozdravujeme. Ako spoločenstvo KCN BA, túžime sa čoraz viac a viac spoznávať s nepočujúcimi na Slovensku. V kalendárnom roku je na to viacero príležitostí (spoločné akcie, tábory detí, stretnutie seniorov,…). No najkrajšie sú tie stretnutia, ktoré nie sú až tak plánované. A presne taká sa uskutočnila aj túto nedeľu 8.10.2017 Keďže vieme, že Prečítať viac o Návšteva spoločenstva v Trnave[…]

Slovensko má nového blahoslaveného – Titus Zeman SDB

Slovensko má nového blahoslaveného. Stal sa ním saleziánsky kňaz Titus Zeman, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel v roku 1969. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Zemana, čo umožnilo jeho vyhlásenie za blahoslaveného. Slávnostnému obradu blahorečenia na pontifikálnej svätej omši za účasti tisícok veriacich predsedal pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke legát Prečítať viac o Slovensko má nového blahoslaveného – Titus Zeman SDB[…]

Kurzy posunkového jazyka

Sú určené predovšetkým pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a rovnako pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s n/Nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich. ! ! ! POZOR ! ! !   Registrácia na zápis pre zimný semester 2017 je už UKONČENÁ. Ďakujeme za Prečítať viac o Kurzy posunkového jazyka[…]

Boli sme na II. Európskom stretnutí v Prahe

Druhé Európske stretnutie Nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v Prahe (Česká republika) 12. – 15. mája 2017. Stretnutie nadväzovalo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Ríme (Taliansko).
Stretnutie bolo dôkladne pripravené veriacimi z Rímskokatolíckej farnosti pre Nepočujúcich v Prahe, ktorej duchovným správcom je o. Stanislav Góra. Vedúcou prípravného tímu bola pastoračná asistentka Farnosti pre Nepočujúcich p. Alena C. Voráčová, ktorým patrí veľké poďakovanie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 12 krajín z Českej rep., Francúzska, Holandska, Írska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. […]

Čo sme zažili v roku 2016

Rok 2016 sa niesol stretnutiami, ktoré postupom času dostávajú v našom živote pravidelnosť. Snažíme sa takýmto spôsobom vytvárať stabilný program, ktorým ponúkame našim priaznivcom priestor k tomu, aby sme sa duchovne, ale i spoločensky posilnili. V primárnej službe sa venujeme duchovnému napredovaniu katolíckych veriacich, ale sme otvorení aj iným veriacim, resp. i neveriacim. Dôležité pre nás je, aby sme sa všetci dobre cítili, lebo tvoríme jeden svet. Rešpektovaním a úctou dokážeme budovať silnejšie spoločenstvá.
Potreba stretania je prejavom našej túžby po spoločenstve v ktorom cítime prijatie a v ktorom sa môžeme navzájom zdieľať. Sme si darom jeden pre druhého. […]