Novinky

Plán akcii na JANUÁR 2017

SVÄTÁ OMŠA – každú nedeľu o 16:30 ; Sviatosť zmierenia (spoveď) od 16:00 – 8. január 2017 o 16:30 – Sv. omša pre deti s rodičmi; po omši prezentácia o Svätej Zemi. ČAJ O ŠTVRTEJ – 26.1. 2017 POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 8. januára, po sv. omši. DETSKÁ SV. OMŠA – 12. február o […]

Novinky Udalosti - uplynulé

Návšteva Michaela Depcika

Komunita Kresťanského centra Nepočujúcich v Bratislave (KCN BA), sa chceme s vami podeliť o zážitky zo zaujímavého stretnutia. Určite väčšina z vás zachytila, že na Slovensko má pricestovať vzácna návšteva z USA. Tento jedinečný deň pre bratislavskú komunitu nepočujúcich nastal 24. 11. 2016 (štvrtok). Vtedy nás na svojej ceste do Lúčok pri Kremnici, navštívil nepočujúci […]

Udalosti - uplynulé

Požehnanie Ikony Panny Márie

Naše spoločenstvo dostalo počas leta jeden vzácny dar. Františkánsky brat Florián, ktorý nejaký čas pôsobil aj v Bratislave napísal pre naše spoločenstvo ikonu Preblahoslavenej Panny Márie Tichej. Je to vzácny dar, ktorý nám bude pomôckou pre našu modlitbu. Panna Mária Tichá je našou patrónkou  a orodovnicou. Ikonu sme požehnali počas sv. omše 21. augusta v […]

Udalosti - uplynulé

Jubileum Nepočujúcich v Bratislave

Dňa 10.-12. júna sa v Ríme uskutočnilo stretnutie osôb so zdravotným postihnutím s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa uskutočnilo počas milostivého Roku milosrdenstva, konkrétne pri príležitosti Jubilea chorých. Aj my v Bratislave sme pri tejto príležitosti venovali viac času zamysleniu sa nad tým, čo Božie milosrdenstvo pre nás znamená.

Udalosti - uplynulé

Udeľovanie sviatostí 2016

Pastorácia Nepočujúcich v Bratislave zažila víkend plný krásnych chvíľ. V sobotu (28. mája) v dopoludňajších hodinách v Kostole Zvestovania Pána (františkánsky) prijalo 9 detí po prvý kráť Ježiša Krista v Eucharistii. Sedem detí navštevuje Základnú školu na Drotárskej a 2 deti navštevujú ZŠ na Hrdličkovej. Slávnosti predchádzala celoročná príprava, ktorej sa ujali ochotné pani katechétky. Po […]

Udalosti - uplynulé

Karneval 2016

Chceli by sme, aby s toho vznikla každoročná udalosť. A preto ani tento rok sme si nenechali Fašiangový čas k tomu, aby sme sa stretli a vytvorili si Karneval. Registrácia nás potešila, lebo sa nám prihlásilo veľa detí. Najviac bolo detí do 10 rokov. Ich masky boli veľmi krásne. Chceme pochváliť rodičov za to, že […]

Udalosti - uplynulé

Čo sme zažili v roku 2015

Rok 2015 bol pre nás tak trochu jubilejný. Už 25 rokov sa spoločenstvo nepočujúcich stretá pri rôznych príležitostiach. Poväčšine sú to stretnutia veriacich ľudí. I preto naše občianske združenie nesie názov „kresťanské“ centrum. I keď skôr fungujeme ako spoločenstvo – komunita. V posledných rokoch sa naša komunita rozrastá. I preto sa snažíme našu pozornosť obrátiť […]

Udalosti - uplynulé

Mikuláš 2015

Pre deti jedna z dôležitých udalostí, ktorej dátum majú silno vpísaný do pamäti. Tento rok 6. december pripadol na nedeľu. Bola to pre nás príležitosť, stráviť nedeľný čas spoločne. Po príprave sme sa tešili príchodu rodičov, ktorí prišli s malými ratolesťami na spoločný program.