Plán akcii na APRÍL 2017

SVÄTÁ OMŠA každú nedeľu o 16:30 ; Sviatosť zmierenia (spoveď) od 16:00

ČAJ O ŠTVRTEJ – štvrtok od 16:00 ( 27.4.)        – 20.4. – NIE JE

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 7. máj, po sv. omši.

DETSKÁ SV. OMŠA – 11. jún o 16:30 ;  – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – 10.-14. júl ; viac o dennom tábore

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  6. apríl o 16:30  – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať   príprave na slávenie sv. Omší.

6. mája – púť Českých nepočujúcich v Olomouci – www.nepocujuci.fara.sk
12.-15. máj – Medzinárodné stretnutie nepočujúcich v Prahe
13. – 19. júnPúť do Medžugorie (Bosna a Hercegovina) – www.kcns.sk

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ – Naše centrum, ul. Kolárska  o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše centrum, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí nášho centra.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít (ping-pong). Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.

Čo sme zažili v roku 2016

Rok 2016 sa niesol stretnutiami, ktoré postupom času dostávajú v našom živote pravidelnosť. Snažíme sa takýmto spôsobom vytvárať stabilný program, ktorým ponúkame našim priaznivcom priestor k tomu, aby sme sa duchovne, ale i spoločensky posilnili. V primárnej službe sa venujeme duchovnému napredovaniu katolíckych veriacich, ale sme otvorení aj iným veriacim, resp. i neveriacim. Dôležité pre nás je, aby sme sa všetci dobre cítili, lebo tvoríme jeden svet. Rešpektovaním a úctou dokážeme budovať silnejšie spoločenstvá.
Potreba stretania je prejavom našej túžby po spoločenstve v ktorom cítime prijatie a v ktorom sa môžeme navzájom zdieľať. Sme si darom jeden pre druhého. Pokračovať v čítaní „Čo sme zažili v roku 2016“

Návšteva Michaela Depcika

Komunita Kresťanského centra Nepočujúcich v Bratislave (KCN BA), sa chceme s vami podeliť o zážitky zo zaujímavého stretnutia. michael-depcik-kcn-1
Určite väčšina z vás zachytila, že na Slovensko má pricestovať vzácna návšteva z USA. Tento jedinečný deň pre bratislavskú komunitu nepočujúcich nastal 24. 11. 2016 (štvrtok). Vtedy nás na svojej ceste do Lúčok pri Kremnici, navštívil nepočujúci katolícky kňaz Michael Depcik. Pokračovať v čítaní „Návšteva Michaela Depcika“

Požehnanie Ikony Panny Márie

Naše spoločenstvo dostalo počas leta jeden vzácny dar. Ikona Mater MitisFrantiškánsky brat Florián, ktorý nejaký čas pôsobil aj v Bratislave napísal pre naše spoločenstvo ikonu Preblahoslavenej Panny Márie Tichej. Je to vzácny dar, ktorý nám bude pomôckou pre našu modlitbu. Panna Mária Tichá je našou patrónkou  a orodovnicou. Ikonu sme požehnali počas sv. omše 21. augusta v Bratislave.

Čo je to ikona? – Ikona (gr. εικων [eikón] – obraz) je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Pokračovať v čítaní „Požehnanie Ikony Panny Márie“

Jubileum Nepočujúcich v Bratislave

Dňa 10.-12. júna sa v Ríme uskutočnilo stretnutie osôb so zdravotným postihnutím s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa uskutočnilo počas milostivého Roku milosrdenstva, konkrétne pri príležitosti Jubilea chorých. Aj my v Bratislave sme pri tejto príležitosti venovali viac času zamysleniu sa nad tým, čo Božie milosrdenstvo pre nás znamená.JubileumNepocujuci2016 (7) Pokračovať v čítaní „Jubileum Nepočujúcich v Bratislave“

Udeľovanie sviatostí 2016

Pastorácia Nepočujúcich v Bratislave zažila víkend plný krásnych chvíľ. V sobotu (28. mája) v dopoludňajších hodinách v Kostole Zvestovania Pána (františkánsky) prijalo 9 detí po prvý kráť Ježiša Krista v Eucharistii. Sedem detí navštevuje Základnú školu na Drotárskej a 2 deti navštevujú ZŠ na Hrdličkovej. Slávnosti predchádzala celoročná príprava, ktorej sa ujali ochotné pani katechétky. Po prvý krát sa nám podarilo pripraviť aj každý mesiac detskú sv. omšu pri ktorej bola katechéza pre deti a rovnako pre rodičov, aby sme čo najlepšie vedeli kráčať za Ježišom Kristom. Strata sluchu si vyžaduje i jedinečný prístup a vlastnú spiritualitu, ktorá pomôže prehĺbiť vzťah s Bohom. Prijimanie2016 Pokračovať v čítaní „Udeľovanie sviatostí 2016“