Plán akcii na AUGUST 2017

SVÄTÁ OMŠA každú nedeľu o 16:30 ; Sviatosť zmierenia (spoveď) na požiadanie. (V prvú nedeľu v mesiaci v PJ)

MIMORIADNE15. augusta o 16:30 – prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie.

ČAJ O ŠTVRTEJ – štvrtok od 16:00 (  14.9. )       – NIE JE:     počas celého mesiaca – August

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 17. septembra, po sv. omši.

DETSKÁ SV. OMŠA – v októbri xx.  o 16:30 ;  – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutočnil v dňoch 10.-14. júl ; viac o dennom tábore

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  xx.xx. o 16:30  – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať   príprave na slávenie sv. Omší.

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  –   o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.

Boli sme na II. Európskom stretnutí v Prahe

Druhé Európske stretnutie Nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v Prahe (Česká republika) 12. – 15. mája 2017. Stretnutie nadväzovalo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Ríme (Taliansko).
Stretnutie bolo dôkladne pripravené veriacimi z Rímskokatolíckej farnosti pre Nepočujúcich v Prahe, ktorej duchovným správcom je o. Stanislav Góra. Vedúcou prípravného tímu bola pastoračná asistentka Farnosti pre Nepočujúcich p. Alena C. Voráčová, ktorým patrí veľké poďakovanie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 12 krajín z Českej rep., Francúzska, Holandska, Írska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. Pokračovať v čítaní „Boli sme na II. Európskom stretnutí v Prahe“

Čo sme zažili v roku 2016

Rok 2016 sa niesol stretnutiami, ktoré postupom času dostávajú v našom živote pravidelnosť. Snažíme sa takýmto spôsobom vytvárať stabilný program, ktorým ponúkame našim priaznivcom priestor k tomu, aby sme sa duchovne, ale i spoločensky posilnili. V primárnej službe sa venujeme duchovnému napredovaniu katolíckych veriacich, ale sme otvorení aj iným veriacim, resp. i neveriacim. Dôležité pre nás je, aby sme sa všetci dobre cítili, lebo tvoríme jeden svet. Rešpektovaním a úctou dokážeme budovať silnejšie spoločenstvá.
Potreba stretania je prejavom našej túžby po spoločenstve v ktorom cítime prijatie a v ktorom sa môžeme navzájom zdieľať. Sme si darom jeden pre druhého. Pokračovať v čítaní „Čo sme zažili v roku 2016“

Návšteva Michaela Depcika

Komunita Kresťanského centra Nepočujúcich v Bratislave (KCN BA), sa chceme s vami podeliť o zážitky zo zaujímavého stretnutia. michael-depcik-kcn-1
Určite väčšina z vás zachytila, že na Slovensko má pricestovať vzácna návšteva z USA. Tento jedinečný deň pre bratislavskú komunitu nepočujúcich nastal 24. 11. 2016 (štvrtok). Vtedy nás na svojej ceste do Lúčok pri Kremnici, navštívil nepočujúci katolícky kňaz Michael Depcik. Pokračovať v čítaní „Návšteva Michaela Depcika“

Požehnanie Ikony Panny Márie

Naše spoločenstvo dostalo počas leta jeden vzácny dar. Ikona Mater MitisFrantiškánsky brat Florián, ktorý nejaký čas pôsobil aj v Bratislave napísal pre naše spoločenstvo ikonu Preblahoslavenej Panny Márie Tichej. Je to vzácny dar, ktorý nám bude pomôckou pre našu modlitbu. Panna Mária Tichá je našou patrónkou  a orodovnicou. Ikonu sme požehnali počas sv. omše 21. augusta v Bratislave.

Čo je to ikona? – Ikona (gr. εικων [eikón] – obraz) je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Pokračovať v čítaní „Požehnanie Ikony Panny Márie“