Plán akcii na FEBRUÁR 2017

SVÄTÁ OMŠA každú nedeľu o 16:30 ; Sviatosť zmierenia (spoveď) od 16:00

– 12. február o 16:30 – Sv. omša pre deti s rodičmi; – katechéza pre deti
– 1. marca o 15:00 – Svätá omša s udeľovaním popola – Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia

ČAJ O ŠTVRTEJ – 26.1. 2017

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 5. februára, po sv. omši.

DETSKÁ SV. OMŠA – 12. február o 16:30 ;  V roku 2017 – 2. nedeľa v mesiaci (8.1.; 12.2.; 12.3.) – viac o detských omšiach

I N É  _ O Z N A M Y

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ – Naše centrum, ul. Kolárska  o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše centrum, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí nášho centra.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít (ping-pong). Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.

Návšteva Michaela Depcika

Komunita Kresťanského centra Nepočujúcich v Bratislave (KCN BA), sa chceme s vami podeliť o zážitky zo zaujímavého stretnutia. michael-depcik-kcn-1
Určite väčšina z vás zachytila, že na Slovensko má pricestovať vzácna návšteva z USA. Tento jedinečný deň pre bratislavskú komunitu nepočujúcich nastal 24. 11. 2016 (štvrtok). Vtedy nás na svojej ceste do Lúčok pri Kremnici, navštívil nepočujúci katolícky kňaz Michael Depcik. Pokračovať v čítaní „Návšteva Michaela Depcika“

Požehnanie Ikony Panny Márie

Naše spoločenstvo dostalo počas leta jeden vzácny dar. Ikona Mater MitisFrantiškánsky brat Florián, ktorý nejaký čas pôsobil aj v Bratislave napísal pre naše spoločenstvo ikonu Preblahoslavenej Panny Márie Tichej. Je to vzácny dar, ktorý nám bude pomôckou pre našu modlitbu. Panna Mária Tichá je našou patrónkou  a orodovnicou. Ikonu sme požehnali počas sv. omše 21. augusta v Bratislave.

Čo je to ikona? – Ikona (gr. εικων [eikón] – obraz) je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Pokračovať v čítaní „Požehnanie Ikony Panny Márie“

Jubileum Nepočujúcich v Bratislave

Dňa 10.-12. júna sa v Ríme uskutočnilo stretnutie osôb so zdravotným postihnutím s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa uskutočnilo počas milostivého Roku milosrdenstva, konkrétne pri príležitosti Jubilea chorých. Aj my v Bratislave sme pri tejto príležitosti venovali viac času zamysleniu sa nad tým, čo Božie milosrdenstvo pre nás znamená.JubileumNepocujuci2016 (7) Pokračovať v čítaní „Jubileum Nepočujúcich v Bratislave“

Udeľovanie sviatostí 2016

Pastorácia Nepočujúcich v Bratislave zažila víkend plný krásnych chvíľ. V sobotu (28. mája) v dopoludňajších hodinách v Kostole Zvestovania Pána (františkánsky) prijalo 9 detí po prvý kráť Ježiša Krista v Eucharistii. Sedem detí navštevuje Základnú školu na Drotárskej a 2 deti navštevujú ZŠ na Hrdličkovej. Slávnosti predchádzala celoročná príprava, ktorej sa ujali ochotné pani katechétky. Po prvý krát sa nám podarilo pripraviť aj každý mesiac detskú sv. omšu pri ktorej bola katechéza pre deti a rovnako pre rodičov, aby sme čo najlepšie vedeli kráčať za Ježišom Kristom. Strata sluchu si vyžaduje i jedinečný prístup a vlastnú spiritualitu, ktorá pomôže prehĺbiť vzťah s Bohom. Prijimanie2016 Pokračovať v čítaní „Udeľovanie sviatostí 2016“

Karneval 2016

Chceli by sme, aby s toho vznikla každoročná udalosť. A preto ani tento rok sme si nenechali Fašiangový čas k tomu, aby sme sa stretli a vytvorili si Karneval.

Registrácia nás potešila, lebo sa nám prihlásilo veľa detí. Najviac bolo detí do 10 rokov. Ich masky boli veľmi krásne. Chceme pochváliť rodičov za to, že deťom vybrali krásne masky, ktoré boli veselé a krásne farebné. A tiež chceme pochváliť tých rodičov, ktorí tiež prišli v maske. Pokračovať v čítaní „Karneval 2016“

Čo sme zažili v roku 2015

Rok 2015 bol pre nás tak trochu jubilejný. Už 25 rokov sa spoločenstvo nepočujúcich stretá pri rôznych príležitostiach. Poväčšine sú to stretnutia veriacich ľudí. I preto naše občianske združenie nesie názov „kresťanské“ centrum. I keď skôr fungujeme ako spoločenstvo – komunita.
V posledných rokoch sa naša komunita rozrastá. I preto sa snažíme našu pozornosť obrátiť na širšie možnosti – rodiny, deti, mládež, seniori a to nie iba na Slovensku, ale i vo svete.
Rovnako nezabúdame na osvetu. Je potrebné, aby počujúci o nás vedeli a mohli sme vytvárať „jeden svet“ pomocou mostov – komunikačných a spoločenských. Pokračovať v čítaní „Čo sme zažili v roku 2015“