Jubileum Nepočujúcich v Bratislave

Dňa 10.-12. júna sa v Ríme uskutočnilo stretnutie osôb so zdravotným postihnutím s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa uskutočnilo počas milostivého Roku milosrdenstva, konkrétne pri príležitosti Jubilea chorých. Aj my v Bratislave sme pri tejto príležitosti venovali viac času zamysleniu sa nad tým, čo Božie milosrdenstvo pre nás znamená.JubileumNepocujuci2016 (7) […]

Udeľovanie sviatostí 2016

Pastorácia Nepočujúcich v Bratislave zažila víkend plný krásnych chvíľ. V sobotu (28. mája) v dopoludňajších hodinách v Kostole Zvestovania Pána (františkánsky) prijalo 9 detí po prvý kráť Ježiša Krista v Eucharistii. Sedem detí navštevuje Základnú školu na Drotárskej a 2 deti navštevujú ZŠ na Hrdličkovej. Slávnosti predchádzala celoročná príprava, ktorej sa ujali ochotné pani katechétky. Po prvý krát sa nám podarilo pripraviť aj každý mesiac detskú sv. omšu pri ktorej bola katechéza pre deti a rovnako pre rodičov, aby sme čo najlepšie vedeli kráčať za Ježišom Kristom. Strata sluchu si vyžaduje i jedinečný prístup a vlastnú spiritualitu, ktorá pomôže prehĺbiť vzťah s Bohom. Prijimanie2016 […]

Karneval 2016

Chceli by sme, aby s toho vznikla každoročná udalosť. A preto ani tento rok sme si nenechali Fašiangový čas k tomu, aby sme sa stretli a vytvorili si Karneval.

Registrácia nás potešila, lebo sa nám prihlásilo veľa detí. Najviac bolo detí do 10 rokov. Ich masky boli veľmi krásne. Chceme pochváliť rodičov za to, že deťom vybrali krásne masky, ktoré boli veselé a krásne farebné. A tiež chceme pochváliť tých rodičov, ktorí tiež prišli v maske. […]

Čo sme zažili v roku 2015

Rok 2015 bol pre nás tak trochu jubilejný. Už 25 rokov sa spoločenstvo nepočujúcich stretá pri rôznych príležitostiach. Poväčšine sú to stretnutia veriacich ľudí. I preto naše občianske združenie nesie názov „kresťanské“ centrum. I keď skôr fungujeme ako spoločenstvo – komunita.
V posledných rokoch sa naša komunita rozrastá. I preto sa snažíme našu pozornosť obrátiť na širšie možnosti – rodiny, deti, mládež, seniori a to nie iba na Slovensku, ale i vo svete.
Rovnako nezabúdame na osvetu. Je potrebné, aby počujúci o nás vedeli a mohli sme vytvárať „jeden svet“ pomocou mostov – komunikačných a spoločenských. […]

Mikuláš 2015

Pre deti jedna z dôležitých udalostí, ktorej dátum majú silno vpísaný do pamäti. Tento rok 6. december pripadol na nedeľu. Bola to pre nás príležitosť, stráviť nedeľný čas spoločne. Po príprave sme sa tešili príchodu rodičov, ktorí prišli s malými ratolesťami na spoločný program. […]

Pochod za život – Bratislava 2015

Misiou Národný pochod za život  je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka.Pochod2015_01
Účastníci žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. […]

Anketa o sluchu

V mesiaci jún sme zrealizovali internetovú anketu o sluchu. Formulár bolo možné vyplniť pomocou našej webovej stránky a prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Celkovo sa zapojilo 119 respondentov.
Nech sa páči pozrite sa ako odpovedali naši návštevníci. ĎAKUJEME im za ochotu. […]