Kurzy PJ

Sú určené predovšetkým pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a rovnako pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s n/Nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich.

Registrácia na zápis pre letný semester 2018.

* * * UKONČENÁ * * * 

Kurz PJ plánujeme začať vo februári 2018 (letný semester).

Podrobné informácie o kurzoch PJ:

– Kurz prebieha 2x do roka:
v zimnom semestri – JESEŇ (september – december)
v letnom  semestri – JAR (február- máj)

– úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí – kurzy sú neakreditované.
– pod vedením nepočujúcich lektorov.
– dĺžka vyučovania – zvyčajne 60 minút – počas 13 týždňov
– Kurzy organizujeme nie pre finančný zisk, ale pre vaše obohatenie a osvetu PJ. Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete nám pomôcť dobrovoľným darom na činnosť o.z. – na prvom stretnutí dostanete všetky potrebné informácie.
– kurz prebieha v „Priestoroch KCN BA“ na Františkánskom námestí (mapa je na podstránke KONTAKT)

Okrem výučby na kurze majú kurzisti možnosť stretávať sa s nepočujúcimi aj na rôznych aktivitách (viac TU).