Nepočujúci na rorátnej Sv. Omši

V dnešný deň sa opäť uskutočnil historický moment. Naši bratislavský nepočujúci sa po prvý krát v histórii, zúčastnili na rannej Rorátnej Sv. Omši, ktorá začínala skoro ráno – o 6:00 hod. Hoc bol kostol naplnený až „po strop“, zmestili sme sa tu! Zišiel sa nás celkom pekný počet cca 22 nepočujúcich. Bol to nádherný zážitok pre nás všetkých, keď kostol bol rozžiarený len svetlom 100-viek začatých sviec.

Po Sv. Omši boli všetci ľudia pozvaný na vopred pripravené raňajky. Každý si tu našiel čo len chcel, koláče, bábovky, vianočky, vynikajúce pomazánky, kávu a čaj… Aj my sme si niečo dali a pri tom sa dobre porozprávali. Verím, že na rannej rorátnej Sv. Omši sa s nepočujúcimi stretneme aj o rok.

Touto cestou chcem poďakovať mojim spolubratom Františkánom, že sme mohli byť priamo pri oltári a tak všetko perfektne vidieť. Vďaka patrí aj Monike Binovskej, ktorá mi pomohla tlmočiť kázeň.

Nepočujúci na Rorátnej Sv. Omši v BA – 2017
Nepočujúci na Rorátnej Sv. Omši v BA – 2017