Púť na Svatý Kopeček pri Olomouci

Boli sme po čase znovu spoločne na krásnej púti. Tento krát sme sa vybrali na Svatý Kopeček pri Olomouci. Púť organizoval syn nepočujúcich rodičov, bohoslovec Daniel Vjačka. Z Bratislavy sme išli 20 miestnym autobusom v plnom obsadení. Celebrantom sv. omše bol slovenský kňaz o. Robert Colotka z Kremnice, ktorý je poverený pastoráciou nepočujúcich v Banskobystrickej diecéze. Po Evanjeliu sa všetkým prítomným prihovoril br. Felix Mária Žiška, OFM kňaz poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze. Obaja kňazi prišli so skupinkou veriacich zo Slovenska.

Toto príjemné medzištátne stretnutie Čechov a Slovákov prináša všetkým pocit jednoty. Viac ako 100 nepočujúcich sa vzájomne povzbudilo vo viere. Program pokračoval aj prehliadkou Baziliky Navštívenia Panny Márie.
Bratislavská skupina sa autobusom presunula do centra mesta Olomouc a prezrela si krásne historické centrum mesta.

Na záver sv. omše bola ohlásená púť na Hostýn, ktorá sa uskutoční 5. mája 2018. Už teraz sa tešíme.