Predvianočná školská Sv. omša

Dňa 11. decembra 2018, sa o 14:30 hod. uskutočnila v našej kostolnej kaplnke sv. Rozálie posledná tohtoročná školská Sv. Omša. Zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ pre sluchovo postihnutých žiakov na Drotárskej a Hrdličovej ul.

Zišlo sa tu (na moje prekvapenie) dosť veľa – cca 40 detí + pedagógovia. Keďže sme slávili spoločne Sv. omšu v čase adventu (po 2. adventnej nedeli), hlavnou témou bolo „očakávanie“ narodenia Ježiša Krista. Spoločne sme sa zamýšľali, ako sú naše srdcia pripravené na to, aby sa v nich mohol narodiť sám Boh – Ježiš Kristus. Všetci sme sa spoločne dohodli, že do dňa jeho narodenia budeme robiť maximum preto, aby naše srdcia boli naozaj pripravené a netrpezlivo očakávali Kristovo narodenie.

Po Sv. omši bolo krátke spoločné občerstvenie pri teplom čaji, sladkostiach a ovocí. Následne sme sa rozlúčili a deti sa vrátili sväť do svojich škôl.

Všetkým žiakom, ako aj pedagógom, vychovávateľom a vedeniu škôl sa chcem poďakovať za účasť, organizáciu, aj dovolenie zúčastňovať sa žiakom a pedagógom na týchto našich spoločných Sv. Omšiach. Verím, že tak, ako tento rok 2018, budú naše spoločné stretnutia prebiehať aj v novom roku 2019.

ĎAKUJEM 🙂

                                       br. Silevester