Tri hotové príbehy Evanjelia v PJ

S radosťou vám oznamujeme, že boli úspešne natočené tri príbehy z Evanjelia do Slovenského posunkového jazyka (SPJ). Snahou projektu „Biblia pre Nepočujúcich“, ktorý pripravila Slovenská biblická spoločnosť, je postupne preložiť Biblia do SPJ. Plánom súčastného projektu je, aby do konca januára 2018 bolo preložených a natočených päť príbehov Evanjelia. Zatiaľ sú preložené len tri príbehy (Uzdravenie hluchonemého; Rozmnoženie chlebov; Uzdravenie slepca pri Jerichu). Nasledovať by mali ešte dva (Podobenstvo o márnotratnom synovi; Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi). Verím, že po ich natočení sa bude v projekte pokračovať, aby sa tak stal Boh a jeho slovo v Biblii známe aj pre Nepočujúcich na Slovensku. Sprevádzajme tento projekt v modlitbách.

Bibliu pre Nepočujúcich nájdete na stránke Slovenskej biblickej spoločnosti.

KLIKNITE NA TENTO ODKAZ