TV Lux – titulky pre nepočujúcich

Na prelome marca a apríla 2019, sa uskutočnili veľmi dôležité stretnutia na pôde kresťanskej televízie, TV Lux. Účelom týchto stretnutí bola snaha zo strany TV Lux vytvárať program pre nepočujúcich, ktorý by bol obohatený o titulky v slovenskom jazyku.

Stretnutie s riaditeľom TV Lux

Stretnutie s riaditeľom TV Lux

Prvé stretnutie sa odohralo hneď s pánom riaditeľom TV Lux Tomášom Strakom, a dvoma programovými riaditeľkami. Na tomto stretnutí boli všetky tri vekové generácie nepočujúcich, ktoré pre prezentovali svoje názory na to, čo by z programu TV lux bolo pre nepočujúcich zaujímavé. Vybrali sa teda niektoré programy, ktoré budú približovať spravodajstvo zo života Cirkvi, vysvetlia základné pravdy viery, ponúknu filmové a dokumentárne spracovanie rôznych životných príbehov, ako aj program pre deti.

Po tomto stretnutí sa dňa 5. apríla uskutočnilo v štúdiu TV Lux natáčanie krátkeho spotu v PJ, ktorého hlavnými aktérmi boli samotný nepočujúci. Cieľom tohto spotu (vysielaného v TV Lux) bude upriamiť pozornosť počujúcich ľudí na to, že aj nepočujúci sa chcú cez TV Lux modliť, relaxovať a dozvedať rôzne informácie o viere a Cirkvi. No bez titulkov to nie je možné. Preto chce TV Lux aj cez tento sapot poprosiť počujúcich, aby svojou finančnou štedrosťou podporili projektové a technické spracovávanie programov tak, aby boli obohatené o titulky pre nepočujúcich.

Natáčanie video-spotu v TV Lux

Natáčanie video-spotu v TV Lux

Natáčanie video-spotu v TV Lux

Veríme, že aj tento video-spot prispeje k väčšiemu povedomiu počujúcich ľudí, že nepočujúci sú rovnako súčasťou Cirkvi a aj oni chcú v nej žiť plnohodnotný život, ku ktorému pomocou môže byť aj TV Lux a jej programy s titulkami.


Natáčanie video-spotu v TV Lux