Detské sväté omše

Drahí rodičia, svätá omša pre Nepočujúcich býva pravidelne v nedeľu o 16:30 vo Františkánskom kostole. Vnímame, že aj naše deti potrebujú osobitným spôsobom prežiť slávenie sv. Omše. Preto sa snažíme pravidelne pripraviť slávenie aj za ich účasti. Je to obohacujúce nielen pre nich, ale i pre nás.

… pred detskou Sv. omšou sa stretáme už o 16:15, aby sme sa dobre pripravili na slávenie.

Najbližšie plánované Sväté omše z katechézou pre deti (vždy vo Františkánskom kostole v Bratislave): – 11. jún

SvOmsa-Rozalka

V nedeľu 11. jún, budeme uvažovať o tejto časti Svätého písma:

Evanjelium podľa Jána (3. kap., 16-18 verš)

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.