Ľudia v KCN

V o.z. KCN BA, môžete stretnúť:

  • br. Silvester, OFM (Mgr. Michal Silvester Poliak) – kňaz a štatutárny zástupca KCN BA
  • br. Krištof, OFM (Ing. Peter Kolumber) – zastupujúci správca KCN BA
  • Pani Katarína Vidová – tlmočníčka PJ
  • br. Felix Mária, OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.)
  • Mgr. Terézia Dubcová
  • Mgr. Petronela Majherová
  • Mgr. Renata Dubovecká

Lektori PJ:

od 1.9.2016 – Gabriela Černáková
1.9.2015 – 31.12.2015 – Zuzana Knapová Daubnerová a Ivica Tichá
25.2.2013 – 30.6.2015 – Slavomíra Husárová
do 31.12.2016 – Zuzana Knapová Daubnerová a Ivica Tichá
od 2016 do 2020 – Gabriela Černáková a Pavol Mikuš
od 2020 až do teraz – Gabriela Černáková

a veľa ďalších ľudí, ktorí sa radi stretávajú v príjemnom prostredí…………..

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Pomáhajú nám a ich „tváre“ sú známe dobrému Bohu.