Ľudia v KCN

V o.z. KCN BA, môžete stretnúť:

br. Felix Mária, OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.) – kňaz a štatutárny zástupca

br. Silvester, OFM (Mgr. Michal Poliak) – kňaz a správca KCN BA
Mgr. Terézia Grešnerová
Mgr. Anežka Brodňanská
Claire Grdiničová
Mgr. Renata Dubovecká (za slobodna Holenová)


Lektori PJ:

od 1.9.2016 – Gabriela Černáková
1.9.2015 – 31.12.2015 – Zuzana Knapová Daubnerová a Ivica Tichá
25.2.2013 – 30.6.2015 – Slavomíra Husárová
do 31.12.2016 – Zuzana Knapová Daubnerová a Ivica Tichá
od 2016 do súčasnosti – Gabriela Černáková a Pavol Mikuš

a veľa ďalších ľudí, ktorí sa radi stretávajú v príjemnom prostredí…………..

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Pomáhajú nám a ich „tváre“ sú známe dobrému Bohu.