P. Baptista OFM

P. Baptista Jozef Chládecký OFM, legenda kremnických ulíc

 

chladecky0011V Bratislave si s úctou spomíname na františkána Baptistu Jozefa Chládeckého. Horlivo sa venoval deťom so sluchovým postihnutím a stal sa vzorom novej evanjelizácie. Kto bol tento kňaz?
Jozef Chládecký sa narodil 29. apríla 1908 v Žiline. Po základných štúdiách vstúpil do Rehole menších bratov františkánov. Vysvätený za kňaza bol v roku 1930. O dva roky neskôr ho ako výpomocného duchovného povolali do Kremnice, kde sa mal stať učiteľom náboženstva pre deti so sluchovým postihnutím. Ukázalo sa, že táto voľba bola veľmi požehnaná. Takmer päťdesiat rokov strávil páter Baptista v Kremnici a venoval sa veriacim v miestnej farnosti. Jeho srdcovou záležitosťou bola práve služba deťom so sluchovým postihnutím, ale aj ich rodinám a príbuzným.
V roku 2012, Baptistovi Jozefovi Chládeckému pri príležitosti výročia jeho úmrtia bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na farskom Kostole sv. Františka z Assisi v Kremnici. Taktiež v súlade s touto spomienkou vyšla útla brožúrka P. Baptista Jozef Chládecký OFM – legenda kremnických ulíc, ktorú súčasníci spracovali z dostupných kroník, materiálov a spomienok na tohto vzácneho františkána. Biskup Rudolf Baláž, ktorý ho osobne poznal, vo svojom liste bratom františkánom svojho času napísal toto svedectvo: „Osobne nikdy nezabudnem na vzácneho pátra Baptistu Jozefa Chlá­deckého, človeka nesmierne múdreho a zároveň skromného. Bol skutočným otcom nepočujúcich žiakov… tento človek a svätý kňaz bol vo svojej jednoduchosti a vždy s ružencom, ktorý mal v ruke, symbolom kremnických ulíc.“ Páter Baptista bol skutočnou legendou, ktorá zostala v mysliach a životoch mnohých ľudí nielen z Kremnice, ale aj detí z celého Slovenska, ktoré v tom čase navštevovali špeciálne školy v tomto meste.
P. Baptista Jozef Chládecký zomrel 30. októbra 1982 vo veku 74 rokov. Pochovaný je v Žiline.

Jeho otcovský prístup k ľudom je výzvou pre všetkých mužov, otcov i kňazov a jeho život pokánia, vernosti a osobného svedectva aj vzorom pre našu činnosť a novú evanjelizáciu.

Zostavil: FELIX MÁRIA ŽIŠKA OFM, kňaz pre nepočujúcich v Bratislave
Snímka: archív OFM