MESAČNÍK KCN BA

 

Prinášame Vám možnosť prečítať si pravidelne vydávaný mesačník KCN BA. Okrem plánovaných udalostí, je možné sa v ňom dočítať niečo a svätcoch, cirkevných slávnostiach, posolstvách pápeža Františka či rôznych iných udalostiach.

Najnovší MESAČNÍK je prístupný na tomto odkaze

 * * * Mesačný KCN BA * * *