Knihy

ZOZNAM KNÍH O NEPOČUJÚCICH

Tieto knihy vám vieme požičať – iba prezenčne – k štúdiu a vedeckej činnosti.
„Pôžička“ je bezplatná.

Monografie:

AXELROD, C.: Za svetlom v tichu a tme. Banská Bystrica : KCNS, 2009. 153 s. ISBN 978-80-967900-2-9

BRYLA, J.: Glusi slysza. Krakow : Wydawnictwo sw. Stanislawa BM, 1998. 358 s. ISBN 83-85903-64-X

BROESTERHUIZEN, M.: From Ephphatha to Deaf pastors: Deaf Pastoral Ministry. Manuscript, Leuven : Catholic University Leuven, 2012. 269 s.

CARTER, E. W.: Including people with disabilities in faith Communities. Baltimore : Paul H. Brookes Publishing, 2007. 236 s. ISBN 978-1-55766-743-4

CREAMER, D. B.: Disability and Christian Theology. Oxford : University press, 2009. 156 s. ISBN 978-0-19-536915-1

EIESLAND, N. L.: The Disabled God. Nashville : Abingdon, 1994. 139 s. ISBN 0-687-10801-2

ERRIKSSON, P.: The history of Deaf people. Orebro (Švédsko) : Tryckmakarna, 1998, 128 s. ISBN 91-630-6822-2

GREGORY, S. – BISHOP, J. – SHELDON, L.: Deaf young people and their families, Cambridge : Press syndicate of the University of Cambridge, 1995. 358 s. ISBN 0-521-42998-6

HARČARÍKOVÁ, T. – TICHÁ, E., ed.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava : UK PdF, 2007. 168 s. ISBN 978-80-89113-30-9

HIGGINS, P. C..: Outsiders in a hearing world. California (USA) : Sage Publications, 1980. 205 s. ISBN 0-8039-1421-0

HITCHING, R.: The Church and Deaf People. Cumbria (GB), Paternoster, 2003. 235 s. ISBN 1-84227-222-5

KOŠÚT, J. – KOŠÚTOVÁ, M. – TARCSIOVÁ, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči I. Bratislava : Atlprenes, 2001. 126 s. ISBN 80-968584-3-2

KOŠÚT, J. – KOŠÚTOVÁ, M. – TARCSIOVÁ, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. Bratislava : Atlprenes, 2002. 84 s. ISBN 80-968584-7-5

KOŠÚT, J. – KOŠÚTOVÁ, M. – TARCSIOVÁ, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči III. Bratislava : Atlprenes, 2005. 186 s. ISBN 80-969113-9-2

LADD, P.: Understanding deaf culture. Clevedon : Multilingual Matters, 2003. 502 s. ISBN 1-85359-545-4

LEONHARDT, A.: Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2001254 s. ISBN 80-967180-8-8

LEWIS, H.: Deaf Liberation Theology. Aldershot : Ashgate, 2007. 198 s. ISBN 978-07546-5524-4

MORRIS, W.: Theology without Words. Aldershot : Ashgate, 2008. 180 s. ISBN 978-0-7546-6227-3

PADDEN, C. – HUMPHRIES, T.: Inside deaf culture. London : Harvard University press, 2005. 208 s. ISBN 0-674-01506-1

REINDERS, H. S.: Receiving the Gift of friendship. Cambridge (UK) : William B. Eerdmans Publishing, 2008, 404 s. ISBN 978-0-8028-6232-7

SAMPLEY, D.: A guide to deaf ministry. Michigan (USA) : Zondervan, 1990. 154 s. ISBN 0-310-52191-2

TARCSIOVÁ, D.: Komunikačný systém sluchovo postihnutýcg a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. Bratislava : Sapientia, 2005. 222 s. ISBN 80-969112-7-9

TARCSIOVÁ, D.: Pedagogika sluchovo postihnutých. Bratislava : UK PdF, 2008. 98 s. ISBN 978-80-89113-52-1

TARCSIOVÁ, D. –  HOVORKOVÁ, S.: Máme dieťa so sluchovým postihnutím,… čo ďalej? Bratislava, 2002. 118 s. ISBN 80-968584-5-9

UHERÍK, A.: Hluchota – reč – poznanie. Martin : Osveta, 1990. 186 s. ISBN 80-217-0153-6

VOJTECHOVSKÝ, R.: Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich. Bratislava : Myslím, 2011,  268 s. ISBN 978-80-970601-0-7

ŽIŠKA, Z.: Formy a perspektívy odovzdávania viery nepočujúcim. Diplomová práca. Bratislava : TFTU, 2009. 72 s.

Zborníky:

BROESTERHUIZEN, M., ed.: The Gospel Preached by the Deaf. Leuven : Peeters, 2007. 123 s. ISBN 978-90-429-1854-2

CSONTOS, L. – ŽIŠKA, Z., ed.: Formy a perspektívy odovzdávania viery nepočujúcim. Bratislava : TFTU, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7141-682-1

DOCTOR, P. V., ed.: Communication with the Deaf. Lancaster : Intelligencer Printing, 1963. 96 s.

EIESLAND, N., SALIERS, D. E., ed.: Human disability and  the service of God. Nashville : Abingdon, 1998. 319 s. ISBN 978-0-687-27316-4

EIJNHOVEN, J. van, ed.: Religious education of the Deaf. Rotterdam : Rotterdam University Press, 1973. 168 s.

GUTMAN, V., ed.: Ethics in mental health and deafness. Washington (USA) : Gallaudet University Press, 2002. 193 s. ISBN 1-56368-120-X

CHRISTENSEN, K., ed.: Deaf plus: A multicultural perspective. San Diego (USA) : DawnSignPress, 2000. 277 s. ISBN 1-58121-017-5

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: Eye People; gift to the Church. Manchester : Henedy house, 1989. 298 s.

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: Eye People ministring. Manchester : Henedy house, 1991. 138 s.

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: Ministering where no birds sings. Manchester : Henedy house, 1998. 192 s.

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: On eagles wings. Manchester : Henesy house, 1998. 87 s.

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: Seeing is believing. Visual dimension of liturgy. Manchester : Henesy House, 1998. 68 s.

INTERNATIONAL CATHOLIC FOUNDATION: Religious education in a special school setting. Manchester : Henesy House, 1991. 112 s.

KOKSCHAL. P., ed.: Die Gehorlosenseeisorge als pastorale. Leipzig : St. Benno-Verlag, 1983. 86 s.

McDONOUGH, P.,ed.: Ephphata be Open. Monmouth : A&K publikations, 1996. 122 s. ISBN 1-84108-000-4

MULHOLLAND, A. M. a i., ed.: Religious education of the Deaf. A practical approach to the Eucharist. Orange (UK) : Atlantic, 1986. 266 s.

SACK, O.: Seeing voices. London (UK) : Pan book, 1990. 183 s. ISBN 0-330-31744-X

Periodiká:

Gaudium – informačný dvojmesačník pre nepočujúcich a ich rodiny. Banská Bystrica : KCNS, ISSN 1335-2865 (vychádza 6x ročne)
_K dispozícii máme čísla z rokov 1996 – 2013
__(Kompletné ročníky sú iba 2005 – 2013).