O nás

Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava, vzniklo zaregistrovaním na príslušných štátnych orgánoch, dňa 23. mája 2012.

Občianske združenie KCN BA svoju činKCN BAnosť zameriava predovšetkým na územie Bratislavského VÚC a územie Bratislavskej arcidiecézy.

Nepočujúci a naši priaznivci majú možnosť stretávať sa pri rôznych udalostiach spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho, či športového charakteru v duchu kresťanskej lásky a učenia sociálnej náuky Rímsko-katolíckej Cirkvi.

Medzi pravidelné akcie patrí posedenie pod názvom „Čaj o štvrtej“ – každý štvrtok o 16:00, príprava kurzov PJ a rôzne aktivity pre rodiny a deti.

Činnosť KCN BA nadväzuje na bohatú históriu a aktivity dobrovoľníkov a členov KCNS zo sídlom v Banskej Bystrici a KCNS – región Bratislava. (www.kcns.sk). Počiatky siahajú do roku 1990 kedy sa v bratislavskom kostole Zvestovania Pána (františkánsky kostol) prvý krát stretli veriaci pri svätej omši. Bolo to 13. januára. Odvtedy pravidelne v nedeľu o 16:30 býva svätá omša v posunkovom jazyku. Za tých viac ako 27 rokov sa uskutočnilo množstvo aktivít a stretnutí, ktoré obohatili jednotlivcov ale i celú našu slovenskú i medzinárodnú spoločnosť.

Rovnako zabezpečujeme kurzy posunkového jazyka, pre tých, ktorý majú záujem naučiť sa tento krásny jazyk a tak sa priblížiť svetu tých, ktorí žijú v tichu. (viac na samostatnej podstránke)

V rámci našich možností sa snažíme spolupracovať s kresťanskými médiami (napr. LUX communication) a spoločne vytvárať diela, ktoré budú v prijateľnej forme (titulky, vizuál a i.) aj pre nepočujúcich.