Program a podpora stretnutia DCE na Slovensku 2024

Milí priatelia.

Možno ste už zachytili informáciu, že v tomto kalendárnom roku 2024 (20. – 24. júna 2024) sa uskutoční na Slovensku stretnutie Nepočujúcich katolíkov Európy – „Deaf Catholics of Europe“.

Na stretnutí sa zúčastnia zástupcovia z viac ako 14 krajín Európy – Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Anglicko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina (cca 50 osôb). Medzi účastníkmi budú aj nepočujúci kňazi, diakoni, rehoľníci, laici a tlmočníci.

Stretnutie sa bude konať na pútnickom mieste Marianka pri Bratislave, ako aj v centre nepočujúcich v Lúčkach pri Kremnici.

Ústredným programom tohto stretnutia bude spoločné slávenie Eucharistie (Sv. Omše), duchovné prednášky a vzájomné zdieľanie. Okrem iného na programe bude aj prezentovanie aktuálnych pastoračné aktivít nepočujúcich v krajinách EU, hľadať cesty formovania viery nepočujúcich a záujemcov o zasvätený život z radu nepočujúcich, ako aj riešenie vzniknutých problémov v tejto oblasti. Na stretnutí sa bude plánovať aktivita DCE na ďalšie obdobie, pripravovať administratívne dokumenty pre komunikáciu s Vatikánom. Záver stretnutia bude už tradične patriť voľbe nových zástupcov rady DCE a krajiny nasledujúceho organizovania stretnutia DCE v roku 2026.

VEREJNÝ PROGRAM:

Program pre verejnosť (nepočujúcich i počujúcich) bude počas dvoch dní:

  • Sobota 22. júna 2024Lúčky pri Kremnici (Oáza sv. Filipa Smaldone) = 12:00 hod. začne spoločná sv. omša v kostole. Po sv. omši bude nasledovať veľké spoločné stretnutie a zdieľanie pri pohostení, ktoré potrvá až do 18:00.
  • Nedeľa 23. júna 2024Dóm sv. Martina v Bratislave = 10:30 hod. slávnostná sv. omša celebrovaná bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským a vladykom Mons. Milanom Lachom. Po sv. omši bude krátke osobné stretnutie s biskupmi a prehliadka mesta so stretnutím nepočujúcich z Bratislavy a okolia.

Možnosť finančnej podpory

Ako to už býva pri takýchto veľkých stretnutiach, príprava a celkové organizovanie podujatia je finančne veľmi náročné. Celkové náklady na stretnutie predstavuje 12 000 € (ubytovanie, strava, doprava).

Ako KCN BA (hlavný organizátor stretnutia DCE) sme požiadali o finančnú pomoc aj KBS (Konferencie biskupov Slovenska). Ich finančné možnosti sú však veľmi obmedzené a preto sme odkázaní na finančnú pomoc zo strany darcov.

Preto by som v mene KCN BA sa chcel obrátiť na všetkých Vás a poprosiť o Vašu pomoc a finančnú podporu pri organizovaní stretnutia Nepočujúcich katolíkov Európy „DCE“ na Slovensku v r. 2024.

Svoj finančný dar môžete uhradiť na „Transparentný účet“ vo Fio banke.

Internetový odkaz na transparentný účet: LINK na Fio banku

Možnosť finančného prevodu:

Názov účtu: Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava – Deaf Catholics of Europe_SR 2024

Číslo účtu IBAN: SK13 8330 0000 0023 0258 7993

Variabilný symbol: 2024062024

Konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: Dar pre stretnutie DCE na Slovensku 2024


FINANČNÁ TRANSAKCIA PROSTREDNÝCTVOM NAČÍTANIA QR KÓDU

Vďaka Vášmu mobilnému telefónu a prostredníctvom mobilnej aplikácie Vašej banky finančnú transakciu uskutočniť načítaním uvedeného QR kódu, kde sa nachádzajú už pregenerované platobné údaje (číslo účtu IBAN, VS, KS, Správa pre prijímateľa).

Po načítaní QR kódu je k platbe potrebné už len uviesť finančnú sumu.

za akúkoľvek finančnú pomoc a podporu vám všetkým vopred v mene kcn ba ďakujeme.