Detské sväté omše

Drahí rodičia, svätá omša pre Nepočujúcich býva pravidelne v nedeľu o 16:30 vo Františkánskom kostole. Vnímame, že aj naše deti potrebujú osobitným spôsobom prežiť slávenie sv. Omše. Preto sa snažíme pravidelne pripraviť slávenie aj za ich účasti. Je to obohacujúce nielen pre nich, ale i pre nás.

… pred detskou Sv. omšou sa stretáme už o 16:15, aby sme sa dobre pripravili na slávenie.

Najbližšie plánované Sväté omše z katechézou pre deti (vždy vo Františkánskom kostole v Bratislave):14. apríl 2019

SvOmsa-Rozalka

V nedeľu 14. apríla, budeme uvažovať o tejto časti Svätého písma:

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 28-40
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“

Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“

Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“

Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“

On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“