Duchovná služba

– Slúženie pravidelných SVÄTÝCH OMŠÍ vo Františkánskom kostole (Františkánske námestie, Bratislava – Staré Mesto)SvOmsa-Rozalka
– každú nedeľu o 16:30
– v prikázaný sviatok – podľa oznamov
– 2. nedeľu v mesiaci – detská sv. omša

– Príprava a vysluhovanie SVIATOSTI. Príprava prebieha po dohode s kňazom.
Krst – zvyčajne do mesiaca
Svätá spoveď – Sviatosť zmierenia – po dohode – príp. pred každou sv. omšou
Pomazanie chorých – na požiadanie
Manželstvo – po dohode, zvyčajne 3 mesiace

– Pohreb – rozlúčka so zomrelým – po dohode
– Požehnanie domov a bytov – zvyčajne v mesiaci január; po dohode aj počas roka

Vyučovanie Náboženskej výchovy v Bratislave, prebieha na týchto školách:

Základná škola s materskou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
Katechéti: Mgr. Havaldová (1.-6.r.) a br. Felix (7.-9.r.)

Spojená škola internátna
Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Katechéti: Mgr. Marková, br. Silvester (1.-5.r.) a br. Felix (6.-9.r.)

– Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím
a Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím
Koceľova 26, 821 08 Bratislava
Kňaz: br. Felix


KŇAZ: ThLic. Zdenko ŽIŠKA, PhD. (br. Felix Mária, OFM)
– poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze
vysviacka: r. 2009; člen rehole Františkánov: od r. 2000
– v roku 2015 som obhájil dizertačnú prácu na tému: „Teologicko-pastoračná koncepcia starostlivosti o nepočujúcich na Slovensku.“

O mne: S nepočujúcimi som sa prvý krát stretol krátko po mojom príchode do Bratislavy (september 2002) pri svätých omšiach vo Františkánskom kostole (Františkánske námestie), ktoré bývajú v nedeľu o 16:30. Posunkový jazyk sa učím od roku 2005. Stále sa ho učím, lebo chcem ho vedieť čo najlepšie.
– V rokoch 2006 – 2012 som učil na ZŠ Hrdličková. Potom som šiel na 5 mesiacov do Belgicka, kde som študoval pastoráciu nepočujúcich na Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN).
– Od roku 2013 učím na ZŠ Drotárska a na SŠ Koceľová.
– Okrem toho sa stretávam s nepočujúcimi na rôznych stretnutiach.