Kalendár

Všetky akcie, ktoré organizujeme sú otvorené pre verejnosť. Ak máte sluchové postihnutie, alebo ste „náš“ sympatizant – radi vás privítame.

(kliknite na udalosť a zobrazia sa podrobnosti)

Podrobnosti o našich aktivitách:

„Čaj o štvrtej“ – štvrtok 16:00 – 18:00 („Naše centrum“ – Františkánske nám. č. 2 – MAPA)
– neformálne posedenie; diskusia; pestrý program…

Svätá omša – nedeľa 16:30 (Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Františkánske nám. č. 1 – MAPA)
– Rímsko-katolícka sv. omša v posunkovom jazyku; možnosť pristúpiť ku sviatostiam

Kurz posunkového jazyka – info v MENU web stránky: „Kurzy PJ“