Ochrana osobných údajov

Kto sme

Sme občianske združenie s názvom „Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava“ so sídlom Františkánsky kláštor, Františkánska 2, 811 01 Bratislava. Naša činnosť sa zaoberá dobrovoľnou charitatívnou a cirkevno-pastoračnou pomocou občanom Slovenskej republiky, ktorí majú akékoľvek sluchové postihnutie.

Okrem tejto činnosti, napomáhame organizovať kurzy Slovenského posunkového jazyka, ktoré sa konajú v priestoroch Františkánskeho kláštora v Bratislave.

Adresa našej webovej stránky je: http://kcnba.nawebe.net.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
Komentáre

Návštevníkom nášho webu nie je umožnené zanechávať na stránke komentáre k článkom či stránkam. Preto na našej web stránke nezbierame údaje ako IP adresy používateľov a user-agent prehliadača.

Kontaktné formuláre
Registračné formuláre

Na našej web stránky sa konajú registrácie záujemcov o Kury Slovenského posunkového jazyka (SPJ) a denný detský tábor „(S)poznáš zmyslovo“. Registrácia prebieha prostredníctvom web služby formulár spol. Google (https://www.google.com/intl/sk/forms/about/). Odkaz na tento registračný formulár je umiestnený na našej web stránke v príslušnej sekcii Menu. Prostredníctvom registračného formulára získavame od záväzne prihlasujúcich sa osôb nasledovné údaje:

Kurzy SPJ – Meno a priezvisko, email kontakt, tel. kontakt.

Denný detský tábor „(S)poznáš zmyslovo“ – Meno a priezvisko dieťaťa a zákonného zástupcu, druh postihnutia dieťaťa, druh ZŤP preukazu dieťaťa, alergie a rôzne zdravotné problémy dieťaťa, email a tel. kontakt zákonného zástupcu dieťaťa.

Všetky registrované osoby na záver registračných formulárov vyslovujú osobný súhlas o tom, že ich osobné údaje budú použité v o. z. KCN BA, a to len pre potreby Krzru SPJ alebo Tábora (S)poznáš zmyslovo, a to v súlade s aktuálnym zákonom SR o ochrane osobných údajov.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov / video záznamov na webovú stránku sa vyhýbame nahrávaniu s EXIF GPS údajmi o polohe. Osoby nami zachytené a zobrazené v multimediálnom obsah súhlasili s ich uverejnením na našej web stránke. Multimediálny obsah so statusom „ilustračný„, je získaný z verejne dostupných zdrojov internetu. Návštevníkom webu nie je dovolené stiahnuť a inde zverejňovať multimediálne súbory (obrázky, videá), ktoré sú na ňom uverejnené.

Súbory cookies

Na našej web stránke sa nezhromažďujú súbory cookies.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený odkaz na obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Akékoľvek iné, tu zverejnené webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Údaje z našej web stránky sú vzájomne zdieľané s web adresou: http://nepocujuci.fara.sk/  

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri vyplnení registračného formulára sú všetky uvedené osobné údaje uchovávané až do doby, kedy sa neukončí predmetná akcia, na ktorú bolo potrebné registrovať sa. Iné, ako tieto údaje od návštevníkov nášho webu neuchovávame.

Aké práva máme nad údajmi

Všetky údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto web stránky, slúžia len a len na kontaktovanie daných osôb. Našim jediným právom teda je, aby sme dané údaje využili na nadviazanie kontaktu a zasielania potrebných informácií. V žiadnom prípade nám zverené údaje, neposkytujeme tretím stranám.

Kam posielame vaše údaje

Registračné formuláre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Ako chránime vaše údaje

Všetky Vaše osobné údaje sa snažíme uchovávať a chrániť v čo najväčšej miere tak, aby sa nedostali do rúk tretích strán a neboli tak zneužité na iné, nami neorganizované aktivity. Preto všetky Vaše údaje po ukončení akcie, na ktorú boli poskytnuté, ihneď skartujeme.

Naše kontaktné informácie

o.z. Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava
Františkánska 2, 811 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:
ThLic. Zdenko Žiška, PhD. (br. Felix Mária, OFM – kňaz)

Kontaktná osoba a správca centra KCN BA:
Mgr. Michal Poliak (br. Silvester, OFM – kňaz)

e-mail: kcn.bratislava@gmail.com
mobil: 0902/ 152 270 (len SMS)
Skype: KCN BA

č. účtu:  IBAN SK94 1100 0000 0029 2287 7211
[ 2922877211/1100 (Tatra Banka)]
IČO: 422 624 70