Registrácia na kurz PJ – ZS 2022 „UKONČENÁ“

Kurzy PJ sú určené predovšetkým pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a rovnako pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s n/Nepočujúcimi a takto prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom n/Nepočujúcich.

Podrobné informácie:

Kurz prebieha 2x do roka:

  • Zimný semester = JESEŇ

registrácia (júl – august)                                                                                                                                                          vyučovanie (september – december)

  • Letný semester = JAR 

registrácia (december – január)                                                                                                                                            vyučovanie (február- máj)

– tri úrovne: začiatočnícimierne pokročilí a pokročilí;
– kurzy sú neakreditované;
– kurzy prebiehajú pod vedením nepočujúcich lektorov;
– vyučovanie prebieha vždy v bloku raz do týždňa v pondelok, jedna hodina trvá 60 minút;
– kurz prebieha v „Priestoroch KCN BA“ na Františkánskom námestí 2, Bratislava (mapa v časti KONTAKT)
– Financovanie kurzu prebieha vždy na začiatku prvej hodiny hotovostnou platbou 70 priamo lektorovi (v sume je zahrnutý aj administratívny poplatok pre kláštor)

Kurzy organizujeme nie pre finančný zisk, ale pre vaše obohatenie a celkovú osvetu PJ. Ak chcete podporiť celkovú činnosť o.z. KCN BA, môžete nám pomôcť dobrovoľným finančným darom (link na bankové spojenie „TU“) – na prvom stretnutí dostanete všetky potrebné informácie.

− Okrem výučby na kurze, máte možnosť stretávať sa priamo s nepočujúcimi v našom priestore KCN BA.

* * * REGISTRÁCIA * * *