Registrácia na kurz PJ – LS 2022 = UKONČENÁ

Kurzy PJ sú určené predovšetkým pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a rovnako pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s n/Nepočujúcimi a takto prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom n/Nepočujúcich.

Podrobné informácie:

Kurz prebieha 2x do roka:

  • Zimný semester = JESEŇ

registrácia (júl – august)                                                                                                                                                          vyučovanie (september – december)

  • Letný semester = JAR 

registrácia (december – január)                                                                                                                                            vyučovanie (február- máj)

– tri úrovne: začiatočnícimierne pokročilí a pokročilí.
– kurzy sú neakreditované.
– kurzy prebiehajú pod vedením nepočujúcich lektorov.
– dĺžka vyučovania – zvyčajne 60 minút – počas 13 týždňov (1 vyučovacia hod. / týždeň)
– kurz prebieha v „Priestoroch KCN BA“ na Františkánskom námestí 2, Bratislava (mapa v časti KONTAKT)
– Financovanie kurzu prebieha v dvoch položkách:

Hotovostnou platbou 4€ priamo lektorovi, a to na každej vyučovacej hodine (takýmto spôsobom nestratíte vaše financie v prípade absencie). Na začiatku kurzu jednorazovou platbou 5€ za energie a poskytnuté občerstvenie (financie sú odovzdané kláštoru františkánov).

Koľko vás teda bude stáť kurz?  Celková suma je 57 » 13 x 4€ + 5€ = 57€  (Výsledok počíta s vašou plnou účasťou bez prípadných absencií).

– Kurzy organizujeme nie pre finančný zisk, ale pre vaše obohatenie a celkovú osvetu PJ. Ak chcete podporiť celkovú činnosť o.z. KCN BA, môžete nám pomôcť dobrovoľným finančným darom – na prvom stretnutí dostanete všetky potrebné informácie.
− Okrem výučby na kurze, máte možnosť stretávať sa priamo s nepočujúcimi v našom priestore KCN BA.

* * * REGISTRÁCIA * * *