Čo? Kde? O koľkej? – September 2021

Ilustračný obrázok

SVÄTÁ OMŠA05. / 12. / 19. / 26 september a 3. október 2021 o 16:00 hod.

!!! MIMORIADNA !!! sv. omša

  • 15. septembra 2021 o 10:00 (ŠAŠTÍNstretnutie s pápežom františkom)                                                                                       

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou.

KLUB KCN BA “Čaj o Štvrtej”– Františkánsky kláštor vo štvrtok 9. a 30. septembra 2021 od 16:00 hod. (Link na Google mapu: MAPA)

STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH pri KCN BA – Františkánsky kláštor každú druhý štvrtok v mesiaci od 16:00 – xxx (Link na Google mapu: MAPA)

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 3 . októbra 2021ak to obmedzenia dovolia

DETSKÁ / ŠKOLSKÁ SV. OMŠA  – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETITu nájdete informácie o dennom tábore z roku 2019

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

FILMOVÝ KLUB – …..

P R A V I D E L N É _ A K C I E

ČAJ o ŠTVRTEJ” –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 16:00.

– Zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

“STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH” Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 18:00.
– Koná sa každú druhý štvrtok v mesiaci (2x v mesiaci).
– Ide o priateľské stretnutia kresťanských mladých nepočujúcich, ktorí hľadajú tak spoločenstvo sebe rovných, ako aj odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa otázok náboženstva, spoločnosti, vzťahov,…
– Program stretnutia je založený na spoločných diskusiách, zábave, sledovania pútavých filmov, spoločné výlety a    víkendové pobyty mimo BA.
– Všetkých mladých srdečne pozývame na naše stretnutia 🙂

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:00 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.