Linky

Odporúčame do pozornosti:

www.kcns.sk – Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica

www.nepocujuci.fara.sk – portál o duchovnej službe na Slovensku a o kresťanskom živote

http://www.nepocujucedieta.sk/ – portál pre rodičov detí z poruchou sluchu

www.nepocujuci.sk – portál o nepočujúcich – všeobecne

www.effeta.sk – o.z. Effeta, Nitra

www.myslim.sk – o.z. Myslím, Bratislava

Ponuka kresťanských filmov s náboženskou tématikou titulky pre nepočujúcich

Televízny klub nepočujúcich – RTVS

a čoskoro aj ďalšie…

a na záver pekná skladba