Kontakt

Poštová adresa a sídlo:

o.z. Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava
Františkánska 2, 811 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Mgr. Michal Poliak (br. Silvester, OFM – kňaz)

e-mail: kcn.bratislava@gmail.com

č. účtu:  IBAN SK94 1100 0000 0029 2287 7211
[ 2922877211/1100 (Tatra Banka)]
IČO: 422 624 70

Osobný kontakt:
ŠTVRTOK     16:00 – 18:00 – v priestoroch KCN BA    – br. Silvester
NEDEĽA        16:00 – 18:00 – v priestoroch Kostola a kláštora Františkánov + KCN BA
– iné dni – po dohode cez email alebo SMS.
Františkánske nám. 2 – vrátnica Františkánskeho kláštora
GPS: 48.14459, 17.10811

Pomôcka pre Vás ako nás nájsť: