Čo? Kde? O koľkej? – MAREC 2018

SVÄTÁ OMŠA11.  / 18. / 25. marec 2018 a 1. apríl 2018 o 16:30 hod.

MIMORIADNA SVÄTÁ OMŠA – 19. marec 2018 o 16:00 hod. (slávnosť s. Jozefa)                                                                                                         – 30. marec 2018 o 15:00 hod. (obrady Veľkého piatku)

KRÍŽOVÁ CESTA – Každú nedeľu o 16:00 hod. vo Františkánskom kostole

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou. (Prvá nedeľa v mesiaci v PJ)

ČAJ O ŠTVRTEJ – V klube KCN BA (Františkánsky kláštor) štvrtok od 16:00 – najbližšie 22. marec 2018

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 1. apríl 2018 (Veľkonočná nedeľa)

DETSKÁ SV. OMŠA– viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutočnil v dňoch 10.-14. júl 2017 ; viac o dennom tábore

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  –   o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.

Tento záznam bol publikovaný v Novinky . Uložiť odkaz do záložiek.