Čo? Kde? O koľkej? – NOVEMBER 2018

Ilustračný obrázok

SVÄTÁ OMŠA11. / 18. / 25. november / 2. december 2018 o 16:30 hod. 

* * * MIMORIADNA SVÄTÁ OMŠA * * *

——————————-

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou.

KLUB KCN BA „Čaj o Štvrtej“– Františkánsky kláštor vždy vo štvrtok od 16:00 – 8. / 22. / 29. november 2018

STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH pri KCN BA – Františkánsky kláštor každú druhý štvrtok v mesiaci od 18:00 –  8. / 29. november 2018

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 9 . december 2018

DETSKÁ SV. OMŠA – pravdepodobne 27. november 2018 – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutočnil v dňoch 16.- 20. júla 2018; info o dennom tábore 2017

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

VÝLETY – v našom klube KCN BA plánujeme aj spoločné výlety do rôznych miest v Slovensku aj mimo našej krajiny.  Plán do konca roku 2018 je nasledovný:

  • 24. november 2018 – výlet do Žiliny (stretnutie s nepočujúcimi, prehliadka mesta, Sv. Omša)
  • 14. – 15. december 2018– výlet do Prahy v Českej republike (stretnutie s nepočujúcimi, prehliadka mesta, Sv. Omša)

P R A V I D E L N É _ A K C I E

ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 16:00.

– Zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

„STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH“ Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 18:00.
– Koná sa každú druhý štvrtok v mesiaci (2x v mesiaci).
– Ide o priateľské stretnutia kresťanských mladých nepočujúcich, ktorí hľadajú tak spoločenstvo sebe rovných, ako aj odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa otázok náboženstva, spoločnosti, vzťahov,…
– Program stretnutia je založený na spoločných diskusiách, zábave, sledovania pútavých filmov, spoločné výlety a    víkendové pobyty mimo BA.
– Všetkých mladých srdečne pozývame na naše stretnutia 🙂

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.