Čo? Kde? O koľkej? – SEPTEMBER 2018

Ilustračný obrázok

SVÄTÁ OMŠA16. / 30. septembra 2018 o 16:30 hod. 
* * * MIMORIADNA SVÄTÁ OMŠA * * *
24. septembra 2018 o 15:30 hod. (slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – Prikázaný sviatok)

SVÄTÁ OMŠA CEZ PRÁZDNINY (Júl – September 2018) – Presný rozpis Svätých Omší cez leto nájdete TU

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou. (Prvá nedeľa v mesiaci v PJ)

ČAJ O ŠTVRTEJ – V klube KCN BA (Františkánsky kláštor) štvrtok od 16:00 – 13. / 27. september 2018

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 7 . október 2018

DETSKÁ SV. OMŠACez prázdniny NEBUDE – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutočnil v dňoch 16.- 20. júla 2018; info o dennom tábore 2017

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.