Oslava 100 r. od smrti sv. Filipa Smaldone

Celé kresťanské spoločenstvo nepočujúcich sa od začiatku roka 2023 pripravovalo na veľké slávenie. Prečo? Dôvodom sa stalo slávenie 100 rokov od vtedy, ako patrón nepočujúcich sv. Filip Smaldone odišiel dňa 04. júna 1923 z pozemského života do živote nebeského v Božej sláve.

Oslava tohto dňa sa samozrejme uskutočnila aj u nás na Slovensku. V Lúčkach pri Kremnici – v Oáze sv. Filipa – sa konala 3-dňová akcia (2.-4. júna), ktorú zorganizovalo KCNS.

Hlavným a centrálnym dňom stretnutia všetkých nepočujúcich kresťanov Slovenska bola sobota 03. júna 2023. Aj naše miestne spoločenstvo nepočujúcich z KCN BA (23 osôb), sme sa v tento deň skoro ráno vydali na cestu do Lúčok, aby sme ako jedno spoločenstvo veriacich bratov a sestier slávili spoločnú Svätú omšu, a ďakovali tak Bohu za príklad a príhovornú pomoc sv. Filipa.

Po príchode do Lúčok nás čakal veľmi chutný spoločný obed. Po ňom sme sa už začali pripravovať na spoločnú Svätú omšu, na ktorej sa nás zišlo veľké spoločenstvo (viď. foto). Liturgiu viedol vdp. Robert Colotka a pri ňom spolu-slúžili sv. omšu naši kňazi vdp. František Bartoš, vdp. Peter Gula, vdp. Martin – policajný kňaz, a P. Silvester Poliak OFM. Na sv. omši okrem kázne vdp. Gulu, a pekných prezentácií o sv. Filipovi, bola slávnostne uvedená a prezentovaná aj 1. stupňová relikvia sv. Filipa Smaldone, ktorú pre KCNS priamo z Talianského Lecce priniesol vdp. František Bartoš.

Po sv. omši nasledovalo veľké spoločné posedenie pri guláši a rôznych dobrotách, ktoré miestne kuchárky pre všetkých pripravili. Po priateľskom posedení sme sa ako KCN BA rozlúčili so všetkými prítomnými a vydali sa na cestu domov do Bratislavy.

Ďakujeme Bohu, sv. Filipovi Smaldonemu, a všetkým organizátorom i nepočujúcim, že me sa mohli stretnúť a v bratskom duchu spoločne sláviť túto 100-ročnicu sv. Filipa Smaldone.

Životopis sv. Filipa Smaldone =LINK= (zdroj: www.zivotopisysvatych.sk).

Foto: Zoltán Duray