So smútkom všetkým oznamujeme, že nás k Pánovi predišla naša sestra

Anna Tencerová.

Za spoločenstvo všetkých nepočujúcich s KCN BA, vyslovujeme smútiacej rodine Úprimnú sústrasť.