Popolcová streda 2014

Popolcovou stredou sme začali „Pôstne obdobie“, ktorým sa chceme pripravovať na veľké sviatky našej spásy – VEĽKÚ NOC.

Stretli sme sa vo Františkánskom kostole, aby sme spoločne slávili svätú omšu. Prišli deti zo škôl, ale i naši dospelí veriaci.

Spoločne sme ďakovali Bohu za náš život a dar večného života, ktorý sme dostali pri krste. To vyjadrovala aj krstná košielka, ktorá je čisto biela a ktorú sme dostali pri krste.

Popolec 01

Ale v našom živote sa stávajú udalosti počas ktorých si túto košielku ušpiníme. Sú to hriechy, ktoré poškvrňujú našu dušu. Vtedy sme pozvaní k tomu, aby sme konali pokánie. „Obliekli“ si kajúci odev, aby sme napravili a premenili naše skutky.

Popolec 02

Boh nám odpúšťa. A dáva nám novú možnosť robiť dobré skutky… Nemôžeme však zabúdať na to, že všetko to dobré je veľkým darom od nášho NEBESKÉHO OTCA. A zato mu patrí veľká vďaka.

Popolec 03

ĎAKUJEME ti Pane za všetko a prosíme Ťa, aby bol stále s nami a my s Tebou.

Popolec 04