Čo sme zažili v roku 2016

Rok 2016 sa niesol stretnutiami, ktoré postupom času dostávajú v našom živote pravidelnosť. Snažíme sa takýmto spôsobom vytvárať stabilný program, ktorým ponúkame našim priaznivcom priestor k tomu, aby sme sa duchovne, ale i spoločensky posilnili. V primárnej službe sa venujeme duchovnému napredovaniu katolíckych veriacich, ale sme otvorení aj iným veriacim, resp. i neveriacim. Dôležité pre nás je, aby sme sa všetci dobre cítili, lebo tvoríme jeden svet. Rešpektovaním a úctou dokážeme budovať silnejšie spoločenstvá.
Potreba stretania je prejavom našej túžby po spoločenstve v ktorom cítime prijatie a v ktorom sa môžeme navzájom zdieľať. Sme si darom jeden pre druhého.
K základným našim stretnutiam patria pravidelné sv. omše vo Františkánskom kostole v Bratislave. Tieto omše bývajú každú nedeľu o 16:30 a v prikázané sviatky (počas pracovných dní) o 15:00. Okrem toho bývajú aj mimoriadne sv. omše pre žiakov ZŠ a SŠ. V čase pôstneho obdobia bývajú aj pravidelné „Krížové cesty“, ktoré sú doplnené o vizuálnu stránku.
Medzi stále stretnutia patrí aj náš štvrtkový „Čaj o štvrtej“. Býva takmer každý štvrtok v centre, ktoré máme v priestoroch Nemocnice Milosrdní bratia.

Okrem pravidelných stretnutí boli aj mimoriadne stretnutia:
5. marca – Krížová cesta – Malacky, prehliadka kostola, sv. schodov a krypty
6.-8. máj – Víkendový pobyt s mladými v Beckove
11. júna – Púť k bl. Zdenke Schelingovej – Podunajské Biskupice
12. júna – Jubileum Nepočujúcich v Bratislave – Rok milosrdenstva
11.-15. júl – letný program pre deti – (S)poznáš Zmyslovo? – 6. ročník
25.-31. júl – účasť mladých na Svetových dňoch mládeže v Poľsku
21. august – požehnanie ikony Panny Márie Tichej
24. november – návšteva dp. Michaela Depcika, nepočujúceho kňaza z USA
a dva cykly „Kurzu posunkového jazyka“ (jar a jeseň), ktoré boli jedinými verejnými a pravidelnými kurzami PJ na území bratislavského kraja.

Počas roku 2016 sme sa pripravovali aj na mimoriadne duchovné slávnosti:
28. máj – Slávnosť 1. svätého Prijímania našich detí
29. máj – slávnosť udeľovania sviatosti Birmovania (9 mladých)
a pravidelné sv. omše za účasti detí – 2. nedeľa v mesiaci.

Stretnutia rodín – v spolupráci s o.z. Nepočujúce dieťa
23. január – Karneval a fašiangy s rodinami
4. december – Mikuláš prišiel medzi nás