Advent 2018

Moji milovaní priatelia.

Túto nedeľu 2. decembra 2018 začína v Katolíckej cirkvi adventné obdobie. Tento moment pripomína obzvlášť symbol, ktorý poznáme ako „Adventný veniec“. Nachádzajú sa na ňom štyri sviece, ktoré nám ich postupným zapaľovaním v adventné nedele chcú povedať, že príchod Ježiša Krista na tento svet je už blízko.

Preto sa aj my, milovaní priatelia, zastavme sa a pouvažujme nad tým, či aj v našich srdciach sa zväčšuje svetlo Ježiša Krista tak, ako svetlo sviec na adventnom venci. Nech nás nepohlce zhon, starosti a nákupná eufória. Pokoj, ktorý môžeme zažiť na Vianoce pri narodení Ježiša Krista dosiahneme len vtedy, keď sa na tento jedinečný moment naozaj pripravíme. Práve „ADVENT“ je časom takejto prípravy.

Prajem nám všetkým, nech toto obdobie prežijeme naozaj v osobnej príprave a očakávaní toho, ktorý prišiel spasiť tento svet, na narodenie Ježiša Krista, ktorý je naozajstné svetlo tohto sveta.

Pán Boh nech vás všetkých + požehnáva.

Vás br. Silvester 😉