Jubileum Nepočujúcich v Bratislave

Dňa 10.-12. júna sa v Ríme uskutočnilo stretnutie osôb so zdravotným postihnutím s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa uskutočnilo počas milostivého Roku milosrdenstva, konkrétne pri príležitosti Jubilea chorých. Aj my v Bratislave sme pri tejto príležitosti venovali viac času zamysleniu sa nad tým, čo Božie milosrdenstvo pre nás znamená.JubileumNepocujuci2016 (7) V sobotu 11. júna sme navštívili Podunajské Biskupice, kde sa v kostole sv. Kríža nachádzajú relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Blahoslavená Zdenka bola členkou Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža. Slúžila chorým v nemocnici a za komunistického totalitného režimu obetovala svoj život za záchranu kňaza. Boli sme pri jej relikviách prosiť a uvažovať nad tým, ako by sme aj my Nepočujúci mohli byť milosrdní voči iným.
V nedeľu 12. júna sme sa stretli pri Bráne milosrdenstva (Františkánsky kostol Zvestovania Pána), kde sme si spomenuli ako Boh voči nám prejavil svoje milosrdenstvo. Po slávnostnom vstupe sme sa zamysleli nad hodnotou odpustenia a milosrdenstva. Počas sv. omše sme prosili za všetky spoločenstvá nepočujúcich, aby sme rástli v ochotnej službe voči tým, ktorí to najviac potrebujú.

Dňa 12. júna 2016 na Námestí sv. Petra predsedal svätej omši Svätý Otec František. Táto slávnosť mala mimoriadny charakter pre aktívnu účasť chorých a hendikepovaných na priebehu liturgie. Posunková reč v medzinárodnom znakovom jazyku umožnila porozumenie aj nepočujúcim. Evanjeliový príbeh o Ježišovej návšteve vo farizejovom dome, keď mu kajúca hriešnica slzami umyla nohy, súčasne s čítaním diakona znázorňovala dramatizovanou formou skupina hercov v kostýmoch. Do stvárnenia scénky sa zapojili aj intelektovo postihnuté osoby.
V homílii sa pápež František sústredil na postoj kresťana k chorobe, utrpeniu a obmedzenosti ľudskej krehkosti, ktorý vychádza z prijatého krstu: „Aj choroba, utrpenie a smrť sú včlenené do Krista a nachádzajú v ňom svoj posledný zmysel.“
Svätý Otec poukázal na mentalitu súčasného sveta, ktorá chce diktovať svoje kritériá šťastia a tvrdiť o ľuďoch s postihnutím, že nebudú schopní dosiahnuť šťastie, lebo nemôžu žiť v štýle určovanom kultúrou pôžitku a zábavy. „Svet sa nestáva lepším tým, že sa skladá čisto z ľudí, ktorí sú zdanlivo „dokonalí“ …, ale tým, keď medzi ľuďmi rastie solidarita, vzájomné prijatie a rešpekt,“ upozornil pápež František.Vatikan 02
„Boh dokáže chápať naše choroby, pretože on sám ich zakúsil na vlastnej koži“, zdôraznil ďalej v homílii. „Vieme, že v slabosti sa môžeme stať silnými a prijať milosť dopĺňať to, čo v nás chýba z Kristovho utrpenia, v prospech Cirkvi, jeho tela. Tela, ktoré si na obraz vzkrieseného Pána zachováva rany, znak tvrdého zápasu, ale sú to rany navždy premenené láskou“

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/news/2016/06/12/pápež_pri_jubileu_chorých_svet_nebude_lepší,_ak_sa_obmedzí_/1236725