Návšteva hrobov 2022

V čase spomienky na všetkých verných zosnulých (začiatok novembra) sme sa ako KCN BA opäť rozhodli, že pôjdeme navštíviť ako spoločenstvo veriacich miesta posledného odpočinku našich rodinných členov.

          Je to pekná udalosť, keď ako spoločenstvo nepočujúcich katolíkov vo viere prichádzame k hrobom a spoločne sa modlíme za spásu duše zosnulých.           Pevne veríme, že táto udalosť sa opätovne uskutoční aj budúci rok 2023.