Návšteva nepočujúcich v Prahe 14 – 15. december 2018

V tomto článku by som chcel priblížiť to, čo sme zažili v polke decembra. Po vopred plánovanom a dohodnutom termíne, sa naše miestne spoločenstvo nepočujúcich z KCN BA, ako i nepočujúci z Liptova, Oravy a Prešova (spolu 25 osôb) vybralo na spoločné stretnutie s nepočujúcimi kresťanmi do Prahy v CZ.

Dňa 14. decembra 2018 sme po 8:00 hod. nastúpili do vlaku, smer Praha. Cestou vo vlaku sme sa OK porozprávali o rôznych témach. Do Prahy sme prišli okolo obeda.

Z Hlavního nádraži sme sa vybrali na stanicu metra, ktorým sme sa prepravili na miesto nášho ubytovania – Kresťanský domov mládeže u sv. Ľudmily – na Námestí mieru.

Po ubytovaní sme sa už vybrali na Václavské námestie, kde sme sa stretli s Alenkou, farskou pastoračnou koordinátorkov nepočujúcich v Čechách, ako aj s jej kamarátkou. Tie nám povysvetľovali krátku históriu „Váckaváku“ a mnoho iného. Následne sme sa presunuli k Orloju, kde sme si počkali na úder 17:00 hod.

Potom sme ešte pobudli nejaký čas na vianočných trhoch, poprechádzali sa po Karlovom moste, a išli sme si odpočinúť. Nasledujúci deň 15. decembra 2018 sme sa po raňajkách odobrali už do farského kostola nepočujúcich v Prahe – Húrka. Tu nás čakal nádherný počet českých nepočujúcich. Osobne si myslím, že ich bolo okolo 50. Po krátkom zvítaní, sme my kňazi (br. Stanislav Góra z CZ a ja br. Silvester) vysluhovali sviatosť zmierenia. Následne bola krásna spoločná Sv. omša z tretej adventnej nedele, a to hneď v dvoch PJ… teda v SPJ a CZJ.

Po Sv. omši, nasledoval milé pohostenie, divadelný program (o dôležitosti vyznania hriechov Bohu) a spoločná beseda. Po tomto programe sme sa rozlúčili a odobrali na náš vlak smerom do Bratislavy, kde sme prišli okolo 21:00 hod.

dav
dav

Myslím si, že každému z nás sa veľmi páčilo a naplnilo nás to povzbudením, že u nás na Slovensku musíme hľadať spôsoby, ako pritiahnuť ku Pánovi viac mladých nepočujúcich, ktorých sme vo väčšom počte videli práve v Prahe.

Bože, vďaka ti za tento nádherný výlet aj ta to, že sme sa domov vrátili bezpečne.

br. Silvester OFM