Piesňou “Rorate coeli de super…” – “Roste nebesia z výsostí…” sa začala rorátna Svätá omša u nás bratov františkánov vo štvrtok 13. decembra 2018 o 6:00 hodine ráno. Roráty, ktoré sú súčasťou adventu, sa slávia ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo “kráčalo v tmách” a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista.

Celá rorátna Svätá omša sa slúžila len pri svetlách sviečok, ktorých v celom kostole bolo cez 1000. Sviečky v rukách ľudí symbolizovali Svetlo, ktorým je Ježiš Kristus a na ktorého narodenie sa počas adventu pripravujeme. Atmosféra bola prekrásna. Po Sv. omši bili všetci ľudia z kostola pozvaní aj na spoločné raňajky. Každý si našiel niečo podľa svojej chuti a hlavne, každý sa mohol porozprávať o svojich pocitoch a dojmoch z nádhernej Sv. omše. A tak, ako minulý rok, aj tento sa rorátov zúčastnili aj nepočujúci, pre ktorých bola celá sv. omša tlmočená do PJ; a to vďaka Monike Bínovskej a br. Silvestra. Veríme, že aj budúci rok sa nepočujúci zúčastnia na jednej z ranných rorátnych Sv. omší v adventnom obdobý.

mde