Pochod za život – Bratislava 2015

Misiou Národný pochod za život  je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka.Pochod2015_01
Účastníci žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Preto sme sa aj my, v nedeľu 20. septembra zúčastnili NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT.  Zažili sme radostný pochod centrom Bratislavy. Celkovo sa zúčastnilo pochodu viac ako 50 000 ľudí z celého Slovenska i zo zahraničia.Pochod2015_02

Medzi účastníkmi bolo vidno i našu zástavu. Krátky úsek sme prešli i z našim bratislavským otcom arcibiskupom Zvolenským. Na záver sme si sadli v kláštore u Františkánov na kávičku. 🙂

pochodzazivot2015web