o. Shawn z USA medzi nami

Dňa 4. októbra 2015 zavítal medzi nás vzácny hosť z amerického Bostonu, kňaz Shawn Carey.Na spoločnom posedení Otec Shawn je kňaz v bostonskej arcidiecéze a venuje sa nepočujúcim. Dôvod, prečo sa venuje nepočujúcim je ten, že sám je od narodenia nepočujúci.

Na Slovensko prišiel na pozvanie Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku (KCNS, Banská Bystrica), ktoré zorganizovalo pobyt pre seniorov a pre rodiny v Lúčkach pri Kremnici. Pobytu pre seniorov sa zúčastnili aj ľudia od nás. Prišli veľmi povzbudení. I preto sme radi, že o. Shawn prišiel aspoň na chvíľku aj medzi nás do Bratislavy.

Stretnutie bolo veľmi milé a povzbudzujúce. Tešíme sa, že sme mohli medzi nami privítať kňaza, ktorý nám rozumie v plnej miere. Veríme, že aj na Slovensku si Pán povolá svojich služobníkom spomedzi nás. Ďakujeme i Danke Laffersovej za všetku námahu, ktorú vložila do prípravy pobytu o. Shawna. Viac o návšteve o. Shawna si môžete prečítať tu.