Pôst 2019

Asi každému z nás, keď sa povie Popolcová streda vie, že je to špeciálny „pôstny“ deň v roku, ktorým sa začína 40 dňoví pôst =  prípravné obdobie pred Veľkou nocou. Áno, je to pravda! V tento deň je v Cirkvi „špeciálny a prísny pôst“! Čo to konkrétne znamená? Uvedieme konkrétne podmienky pôstu, ktoré platia pre pokrstených kresťanov katolíkov.

V popolcovú stredu:

  • Každý človek od 14 r. života, má prísne zakázané jesť mäso a všetky mäsové výrobky.
  • Plnoletá osoba až do 60 r. života sa môže najesť do sýta len 1x za deň. Potom 2x už len veľmi málinko.
  • Chrániť sa akejkoľvek zábavy (TV, internet, Facebook,…)
  • Snažiť sa o hlbšie prejavovanie lásky ku Kristovi

     Tieto uvedené podmienky platia len pre Popolcovú stredu!

     Popolcovou stredou začína 40 dňové obdobie pôstu, ktoré je prípravou pred najväčšou udalosťou v Cirkvi = Veľkou nocou, kedy bol za nás umučený Ježiš Kristus a vstal z mŕtvych.

     Pôst však nemá byť o negatívnej nálade alebo o vnímaní, že sa musímniečoho zriecť, lebo….. NIE! Pôst je niečo úplne iné! Najdôležitejšou vecou v pôste je to, aby som si uvedomil svoju hriešnosť a to, že som vďaka Ježišovi a jeho ukrižovaniu a zmŕtvychvstaniu zachránený! A z vďaky a snahy o osobné obrátenie sa v svojom živote zriekam niečoho, čo ma odvádza = odtrhuje od väčšej lásky ku Kristovi a mojim blízkym. To, čoho sa môžem v pôste zriecť je niečo materiálne (sladkosti, fajčenie, alkohol) alebo niečo zábavné (TV, internet, Facebook). Ale pôst môžem konať aj tak, že sa budem snažiť prejavovať väčšiu pozornosť a lásku k mojim priateľom!

     Pôst má byť teda radostný a nie nešťastný! Sám Ježiš hovorí, že si nemáme mračiť tvár, ale máme byť radostný a svoj pôst prežívať v srdci. Asi najlepšie, ako prežívať pôst je vidieť na nasledujúcom obrázku, kde znak pokánia (kríž z popola na čele) je prejavom a túžbou po osobnej zmene. Preto verím, že sa naše prežívanie pôstu stane radostným. Prečo???? Lebo milujem Krista a svojich blízkych!