Boli sme na II. Európskom stretnutí v Prahe

Druhé Európske stretnutie Nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v Prahe (Česká republika) 12. – 15. mája 2017. Stretnutie nadväzovalo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Ríme (Taliansko).
Stretnutie bolo dôkladne pripravené veriacimi z Rímskokatolíckej farnosti pre Nepočujúcich v Prahe, ktorej duchovným správcom je o. Stanislav Góra. Vedúcou prípravného tímu bola pastoračná asistentka Farnosti pre Nepočujúcich p. Alena C. Voráčová, ktorým patrí veľké poďakovanie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 12 krajín z Českej rep., Francúzska, Holandska, Írska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny.
Za každú krajinu bol prítomný nepočujúci, pastoračný asistent (tlmočník) a kňaz (alebo diakon), ktorí mali reprezentovať svoju krajinu.
Medzinárodná skupina Nepočujúcich katolíkov sa stretá za účelom vzájomného zdieľania a povzbudzovania. Je to krásna iniciatíva, ktorá vyšla „zdola“ a vznikla medzi Nepočujúcimi, aby rástli vo viere a aj v náboženskom vzdelávaní. Je veľkou túžbou Nepočujúcich rozumieť Evanjeliu a šíriť ho predovšetkým v ich vlastnej komunite. 

Program stretnutia sa začal v piatok v podvečer privítaním v Arcibiskupskom paláci o. kardinálom Dukom. Všetci účastníci sa predstavili a o. kardinál Duka sa im prihovoril. Po tomto stretnutí nasledovala slávnostná sv. omša v katedrále sv. Víta, Vojtecha a Václava. Počas slávenia nepočujúci diakon Joseph Rothkopf z Nemecka prečítal Evanjelium v Medzinárodnom posunkovom jazyku. Rovnako počas liturgie predniesol slová časti Eucharistickej modlitby o. Juan Jose Santos Pulido zo Španielska, ktorý je nepočujúci.
Sobotná program bol pracovný. Dopoludnia predstavitelia krajín prezentovali činnosť pastorácie a duchovnej starostlivosti v ich krajinách. Hovorili o počte nepočujúcich, počtoch kňazov, diakonov a pastoračných asistentov. Rovnako sa spomínali snahy o preklad Biblie do národných posunkových jazykov.
Popoludňajší program bol v pracovných skupinách. Prvou bola skupina kňazov a diakonov, ktorí hovorili o diecéznych potrebách duchovnej starostlivosti o nepočujúcich, národných koordinátor, potrebe pastoračných asistentov a bezpodmienečnej potrebe komunikovať v posunkovom jazyku. Ďalšou témou bola potreba formovania kňazov pre túto službu a preklad liturgických textov do posunkového jazyka. Toto umožňujú závery II. vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria o potrebe uplatňovania jazyka, ktorý je zrozumiteľný človeku, ktorému je ohlasované Evanjelium a ktorý je pozvaný zúčastňovať sa liturgie.

Zľava doprava: br. Felix M. OFM, Danka L., Claire G., Sylvia G., Ivana G., Katka K., Martin G., br. Silvester OFM.

Druhá skupina bola zostavená z pastoračných asistentov a laikov. Venovali sa vhodným formám odovzdávania viery v ich komunite, pomôckami pre katechézu a prácu so Svätým Písmom. Rovnako sa uvažovalo i vhodnom priestore, aby vyhovoval vizuálnym potrebám, keďže posunkový jazyk je predovšetkým vizuálny.
Tretia skupina bola technická. Zaoberala sa možnosťami webových stránok a tvorby multimediálnych pomôcok po technickej stránke.

 

Nedeľný program bol už odpočinkový. Dopoludnia sa všetci zúčastnili plavby loďou po Vltave, prehliadky Múzea Karlovho mostu v ktorom je inštalovaná aj výstava o sv. Anežke Českej. Poobede bola slávnostná sv. omša vo františkánskom kostole Panny Márie Snežnej, ktorú celebroval nepočujúci kňaz o. Juan Jose Santos Pulido zo Španielska spoločne s prítomnými kňazmi. Potom až do večerných hodín nasledoval záverečný spoločenský program.
Naše stretnutie má pre život Nepočujúcich veľký význam. Je prejavom a túžbou po jednote s Cirkvou. Byť verný Ježišovi Kristovi, verný Cirkvi, ale i verný krstnému poslaniu šíriť vieru. Svedectvá ktoré zazneli boli aj radostné aj bolestné. Radostné v tom, ako Duch Svätý pôsobí cez nepočujúcich. Ovocím tejto vernosti je, že sa viacerí nepočujúci vracajú k aktívnemu životu v Cirkvi, lebo začínajú viac rozumieť Božiemu slovu. Bolestné v tom, že nie vždy sa nepočujúci stretnú s porozumením, že posunkový jazyk je nevyhnutný pre ich komunikáciu.
Silným svedectvo všetkých zúčastnených je, že svoju stratu sluchu nepokladajú za trest, či za to, že by ich Boh opustil, lebo vidia možnosť žiť plnohodnotný život – či už osobný, pracovný, ale aj ten duchovný.

Záverom tohto stretnutia je osloviť kompetentné biskupstvá, biskupské konferencie, ale i úrady vo Vatikáne, aby sa viac zaoberali potrebami Nepočujúcich.
Rovnako bolo dohodnuté III. európske stretnutie Nepočujúcich, ktoré sa uskutoční v roku 2019 v Poľsku. Medzi tým sa uskutoční celosvetová púť Nepočujúcich do Lúrd vo Francúzku (10.-14.9.2018)

Informoval br. Felix Mária OFM, účastník stretnutia
zdroj: http://nepocujuci.fara.sk/eumeeting2017/