Slávnosť 1. svätého prijímania – 2013

Deň sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (7. júna 2013) bol pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy na Drotárskej ceste v Bratislave, naozaj výnimočný. Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave prijalo 13 detí prvé Sväté prijímanie – Sviatosť Oltárnu. Chlapci v pekných oblekoch a dievčatá v nádherných bielych šatách sa na tento deň veľmi tešili. So svojimi rodinami mohli spoločne prežiť tajomstvo veľkej oslavy, keď prvý krát prijali do svojho srdca pravý duchovný pokrm.

Deti na túto slávnosť pripravoval pán učiteľ náboženstva Ján Beliš a pani učiteľky Ivica Tichá a Zuzana Daubnerová – Knapová, za čo im patrí nesmierna vďaka. Samotnej bezprostrednej prípravy sa zúčastnil aj otec Felix, keď sa počas posledných týždňov stretal s deťmi v škole. Chceme zároveň poďakovať vedeniu ZŠI na Drotárskej ceste za ústretovosť pri organizovaní tejto slávnosti.

Prijimanie 01

 

Talentované učiteľky Ivica a Zuzka pripravili s deťmi pieseň, ktorú počas sv. omše „odspievali“ v posunkovom jazyku a tiež aj divadielko – príbeh o zázračnom rozmnožení chleba Ježišom Kristom, ktoré zahrali deti svojím rodičom po skončení slávnosti. Každý zúčastnený bol zapojení do tohto divadielka, lebo dostal krásne perníkové srdiečko.

Chceme sa poďakovať otcovi Félixovi – nášmu „pastierovi“, ktorý na sv. omši povzbudil svoje „malé ovečky“ v tom, aby si svoje srdcia zachovávali vždy čisté pre Ježiša. A na záver patrí najväčšia vďaka Pánu Bohu za slávnosť 1. sv. prijímania, za tento nádherný deň, za deti a ich rodičov a za nesmiernu lásku, ktorú nám nepretržite dáva.

Terézia Grešnerová

Ďakujeme za pomoc všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli zabezpečiť  celú túto slávnosť. (Katka, Terka, Monika, Silvester, Fabián, Zachej) – tím KCN BA 🙂