V Bratislave sme sa na Veľkú noc pripravovali počas 40 denného pôstneho obdobia. Velka noc2015 (6)Každý týždeň sme mali pred svätou omšou spoločnú Krížovú cestu v kostole. Špeciálnu krížovú cestu sme sa modlili deň pred Kvetnou nedeľou na Bratislavskej kalvárii. Stretli sme sa aj keď počasie nás chcelo odplašiť, lebo fúkal silný vietor. No napriek tomu sme sa chceli pomodliť. Pamätali sme na celé Slovensko a naše spoločenstvá, aby sme rástli v láske k Bohu. Po krížovej ceste sme si spoločne posedeli pri teplom obede. Aj takéto spoločné posedenie je veľmi potrebné, aby sa posilnili naše vzájomné vzťahy.Na Kvetnú nedeľu sme mali pripravený program pre rodiny a deti. Tento program sme pripravili s našimi spolupracovníkmi z o.z. Infosluch a o.z. Nepočujúce dieťa, ktoré združujú rodičov detí so stratou sluchu. Už od obeda sme pripravovali s dobrovoľníkmi priestor kde sme rozložili rôzne aktivity pre deti.Velka noc2015 (7) Velka noc2015 (2) Velka noc2015 (5)

Program začal privítaním a prvou veľkou úlohou pre deti. Vo františkánskej záhrade mali prebehnúť s úlohou splniť pravidlá a na konci behu mali spoločne nájsť prekvapenie, ktoré im v záhrade nechal veľkonočný zajačik.
Po tejto aktivitke si deti spoločne s rodičmi začali vyrábať ozdoby, ktorými skrášlili svoje domácnosti. Počas krátkej prestávky nás jedna z mamičiek naučila zopár detských pesničiek, tancov a posunkov, aby si mohli aj doma rodičia spoločne s deťmi tieto piesne zaspievať a zatancovať. (Čoskoro budú niektoré veci aj na stránke: http://www.nepocujucedieta.sk )

Okrem týchto aktivít sme spoločne s našimi dobrovoľníkmi o.z. KCN BA pripravili zaujímavú krížovú cestu do ktorej sa zapojili aj deti. Spoločne s ich silami sa nám podarilo niesť ťažký kríž, ktorý nám pripomínal, že Ježiš Kristus za nás zomrel.Velka noc2015 (9) Velka noc2015 (8) Krížová cesta nemala zvyčajných 14 zastavení, ako ich poznáme, ale viedla rôznymi časťami kláštora a kostola františkánov až do bočnej kaplnky, kde bola vytvorená Kalvária. Cestou sme stretali rôzne osoby, ktoré sa stretli s Ježišom na krížovej ceste. Oni nám povedali čo s ním zažili. Pri vyzdvihnutom kríži sme sa pomodlili a vysvetlili si, že krížom a hrobom sa to s Ježišom neskončilo. On je živý, vstal z mŕtvych a prišiel znovu medzi apoštolov, aby ich potešil. Po krížovej ceste sme slávili sv. omšu aj s pašiami. Počas čítaní mali deti pripravenú katechézku, aby sa lepšie pripravili na slávenie Veľkej noci.

Na Veľký piatok sme sa tradične zúčastnili spoločného slávenia vo Františkánskom kostole. Obrady Veľkého piatka sú obohatené o slávnostné pašie. Je to rozprávanie, ktoré nám pripomína udalosti od Poslednej večere po Ježišov pohreb. Po liturgii slova nasledovala liturgia odhalenia kríža.Velka noc2015 (10) Je to moment v ktorom sme si uctili Kristov kríž, lebo na ňom zomrel Ježiš za všetkých nás. Po obradoch sme sa ešte pri kostole chvíľu zdržali vo vzájomných rozhovoroch.

Na Veľkonočnú nedeľu sme slávili svätú Omšu v slávnostnej atmosfére. Vôňa kadidla zvyšovala našu pozornosť na oslavu Boha. Počas svätej Omše sme si aj so zažatými sviecami obnovili krstné sľuby. Tento obrad je príležitosťou uvedomiť si naše krstné zasvätenie a trojitú úlohu, ktorou nás obdaroval Boh. Sme správcami tohto sveta, sme prorokmi, ktorí majú ohlasovať pravdu a sme kňazmi, čiže máme prinášať Bohu príjemné obety.
Po svätej omši sme si spoločne sadli na pohárik vínka, ku koláčikom, popriali sme si požehnané sviatky a tešili sa v kruhu nášho spoločenstva. Veríme, že i vy ostatní ste mali krásne a požehnané sviatky.Velka noc2015 (4)

Od admin