Nová jar pre Bratislavu a Prahu

Stretnutie veriacich z Prahy, Čiech a z Bratislavy
Stretnutie veriacich z Prahy, Čiech a z Bratislavy

Počas slnečného jarného víkendu (20.-22. marec 2015) sme sa zúčastnili obohacujúceho stretnutia v Prahe. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie veriacich z Prahy.

 V piatok sme sa autom presunuli do hlavného mesta Českej republiky. Ubytovali sme sa vo Františkánskom kláštore pri kostole Panny Márie Snežnej. Po krátkej večeri sme si išli pozrieť večernú Prahu. Kláštor je blízko Václavského námestia a ulice boli plné návštevníkov mesta. O 20:00 sme boli s mnohými turistami na Staromestskom námestí pri svetoznámom orloji. Tu sme sa stretli s p. Máriou Horákovou (o.z. Tichý svět). Prezreli sme si spoločne historické námestie, uličky a spoločne sme si sadli na teplý čaj.
Po náročnom dni a týždni sme išli spať skôr. Ráno nás totiž čakalo skoré vstávanie a stretnutie s veriacimi vo farskej budove v mestskej časti Praha – Vršovice. V tejto farnosti pôsobí o. Stanislav Góra, ktorý pravidelne 1x do mesiaca slúži sv. omše pre komunitu nepočujúcich z Prahy a takmer celej ČR. Tento raz nebol doma, nakoľko bol na služobnej ceste.
Vo farskej budove nás prijali usmiati hostitelia na čele s farskou asistentkou p. Alenou Voráčovou. Pochádzali nielen z Prahy, ale i z ostatných častí republiky. Niektorí skoro ráno nasadli na vlak, aby sa mohli zúčastniť tohto pravidelného stretnutia. Po krátkom zoznámení a občerstvení sme sa presunuli do kostola sv. Mikuláša.
Slávenie sv. omše prebiehalo vo viacerých jazykoch. Bolo vidno posunkový jazyk oboch krajín, a rovnako bolo počuť slovenský i český jazyk. Svätú omšu slávil brat Felix Mária, františkánsky kňaz z Bratislavy a do Českého znakového jazyka ho tlmočila p. Romana Petranová, tlmočníčka miestnej komunity veriacich. Veriaci sa do liturgie zapojili aktívne čítaním a prednesom liturgických čítaní.
Po sv. omši sme sa vrátili do farskej budovy, kde sme našim hostiteľom predstavili náš život v Bratislave za posledných 25 rokov. Rovnako sme spomenuli aj život veriacich v iných mestách na Slovensku. My sme sa tiež oboznámili so životom veriacich v Čechách a s jedinečným projektom – „Bible bez hranic„.

Po spoločnom obede sme sa vybrali metrom na Pražský hrad. Na hrade sme navštívili katedrálu sv. Václava, Víta a Vojtecha. Pomodlili sme sa za naše národy a za šírenie Evanjelia. Potom sme sa vybrali uličkami smerom ku Karlovmu mostu a znovu na Staromestské námestie, kde sme si neďaleko od orloja dali dobrú pizzu v príjemnej talianskej reštaurácii. Dobre unavení sme sa vrátili do kláštora, kde sme si ešte zahrali spoločenskú hru a porozprávali sa. (Ďakujeme bratom františkánom v Prahe za možnosť prenocovať v ich krásnom historickom kláštore.)
V nedeľu ráno sme sa zúčastnili sv. omše pre deti s rodinami vo Františkánskom kostole. Potom sme sa prešli Václavským námestím, kde sme sa neďaleko známej sochy sv. Václava i posilnili v príjemnej reštaurácii.
A keďže čas je neúprosný a rýchly, prišiel čas nášho odchodu. Nasadli sme do auta, ktoré nám poskytla „Komisia pre mládež v Bratislavskej arcidiecéze“, ktorej vyslovujeme veľkú vďaku. Veríme, že našim návratom sa nič neskončilo. Naopak.
Rozvinulo sa veľké dobrodružstvo spoločného života veriacich v susedských krajinách. Po viacerých stretnutiach sa nám znovu potvrdzuje, že sme si Česi a Slováci stále najbližší. Veríme, že stretnutia s veriacimi v Brne a v Prahe budú pokračovať a z novej jari príde i k spoločnému „letnému“ programu.

Správa: Neslyšíci katolíci – Praha