Život počas „Korona“ obmedzení, a prvé spoločné stretnutie po nich…

V dôsledku nebezpečenstva šírenia ochorenia Koronavírusu COVID-19, bolo dňa 10. marca 2020 nariadením vlády Slovenskej republiky zakázané verejné slávenie sv. omší. Samozrejme dotklo sa to aj nášho spoločenstva nepočujúcich, ktoré sa už nemohlo spoločne stretávať pri sv. omšiach alebo spoločných kluboch.

Preto sme sa rozhodli, že naplno využijeme modernú techniku a sociálne siete. Prostredníctvom Facebooku sme sa každú nedeľu stretli pri slávení sv. omše, ktorá bola o 16:00 vysielaná z františkánskej kláštornej kaplnky. Aj takto „virtuálne“ sme sa ako nepočujúci spojili naprieč Slovenskom a spoločne slávili Kristovu obetu.

Informačný baner o konaní „online“ sv. omše cez obmedzenia Koronavírusu

Naše spoločenstvo nepočujúcich v takomto obmedzení prežívalo svoj duchovný a sociálny život cez 2 mesiace. Po mnohých modlitbách sa to ale všetko zmenilo. Od dňa 6. mája 2020 sa za prísnych hygienických a technických obmedzení mohli opätovne sláviť sv. omše! A tak sme sa po dlhom čase zákazov a obmedzení stretli pri Pánovom oltári.

Prvá spoločná sv. omša po ukončení obmedzení sa konala dňa 10. mája 2020, teda presne 2 mesiace po spustení zákazu. Všetci sme sa na tento okamih veľmi tešili. Aj napriek tomu, že viacero nepočujúcich je starších či so zdravotnými ťažkosťami, aj tak sa nás na sv. omši zišiel pekný počet.

Prvá spoločná sv. omša po uvoľnení obmedzení
Sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána.

Všetci pevne veríme, že čoskoro celé nebezpečenstvo nákazy ochorením Koronavírusu pominie, všetky obmedzenia budú zrušené a naše spoločenstvo bude môcť fungovať tak, ako to bolo predtým. Teraz ešte ostáva, aby sme si z tohto všetkého odniesli poučenie, že veľkosť možnosti zúčastniť sa osobne na sv. omši je nenahraditeľná.

Nech nás láskavý a milosrdný Boh požehnáva a ochraňuje od všetkého zlého.