ZMENA bankového účtu

Chceme Vás všetkých informovať, že z administratívnych dôvodov sme dňa 04.03. 2020 zmenili bankový účet KCN BA. Nový bankový účet je vedený vo Fio banke.

IBAN SK9411000000002922877211    
Klasický tvar: 2922877211/1100

IBAN: SK93 8330 0000 0023 0177 9707
Klasický tvar: 2301779707/8330

Chceme Vás všetkých poprosiť, aby ste svoje osobné finančné dary zasielali už na nový bankový účet vo Fio banke

IBAN: SK93 8330 0000 0023 0177 9707 / alebo 2301779707/8330