Letný program pre deti 2015

Po piaty rok sme sa v tretí júlový týždeň (13.-17. júl) stretli s našimi deťmi. Tento rok Kresťanské centrum  nepočujúcich – Bratislava  (KCN BA, o.z.) pripravilo pre deti so stratou sluchu a ich kamarátov program s názvom (S)POZNÁŠ ZMYSLOVO? – STAVIAME MOSTY. Vydali sme sa po ceste života, ktorá potrebuje rôzne mosty. Tieto mosty nás spájajú z nepoznanými svetmi. Neišlo o mosty z tehál, či betónu, ale o mosty medzi ľuďmi.Zmysl-01  […]

Letný program pre deti – 2013

Drahí rodičia a deti, máme za sebou bohatý program …

tabor

Od 15. do 19. júla 2013 sa uskutočnil už po 3x týždenný program (S)poznávať Zmyslovo !!!  , ktorý je zameraný na spoznávanie nových možností …

Sme veľmi radi, že sa prihlásilo 17 detí. (11 detí so sluchovým postihnutím) Program bol veľmi pestrý a takmer sme naplnili jedno z našich hesiel – „od Čunova až po Devín“ – tento rok to bolo od Rusoviec po Devín. […]