Letný program pre deti 2014

(S)poznáš Zmyslovo? – Cesta

Dobrodružstvo s Karolom Jettingom

Ako sa už stáva zvykom, tretí júlový týždeň patrí letnému programu pre deti. Tento rok Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava  (KCN BA, o.z.) pripravilo pre deti so stratou sluchu a ich kamarátov denný tábor (S)POZNÁŠ ZMYSLOVO? – CESTA. Vydali sme sa po ceste neznámeho bratislavského dobrodruha Karola Jettinga.DTmapa14

Celý týždeň sme odhaľovali zaujímavé záhady z jeho života. Každé ráno sme sa stretli s jeho priateľom, ktorý nám rozprával ich zážitky a dal nám úlohu, ktorú sme museli splniť. Zbierali sme indície, ktoré nás nakoniec zaviedli až k nemu. Deti pátrali po jeho mene.

DTallPONDELOK    14. júla

V pondelok sme prežili kúsok z jeho detstva. DTpon14Doobeda sme sa všetci zoznámili a hrali hry v Medickej záhrade. Poobede sme vyrazili do zážitkového centra ATLANTIS. Tam sme pomocou hračiek spoznávali fyzikálne zákony, ale aj postupy pri staviteľských prácach.

UTOROK    15. júla

Keď bol Karol Jetting dospelým, na svojich cestách pozažíval naozaj nevšedné dobrodružstvá. Aj my sme chceli prežiť niečo nevšedné, a tak sme sa v utorok vydali na miesto, kde aj v lete je ľad a poriadna zima. Navštívili sme Zimný štadión Ondreja Nepelu.DTuto14 Sledovali sme tréning hráčov HC Slovan, nazreli sme do ich šatne a prezreli sme si Slovnaft Arénu, Sieň slávy a VIP priestory. Aj dobrodružstvo si vyžaduje náročnú prípravu, rovnako ako to robia profesionálni športovci.

Poobede sme sa podobne ako Karol Jetting vydali na cestu loďou. Na karloveskom ramene Dunaja sme sa plavili loďkami a obdivovali krásu našej najväčšej rieky. Staršie deti si mohli aj zaveslovať. Veru, nebolo také jednoduché.

STREDA   16. júla

Keď bol Jetting vyslaný anglickou vládou do Senegalu, nedorazil na určené miesto. Padol do zajatia afrického kmeňa Maurov. Preto tretí deň nášho tábora patril Afrike a polícii, ktorá sa stará o našu bezpečnosť. DTstr14Doobeda prišli za nami na Partizánsku lúku inštruktori zo SOŠ Policajného zboru v Bratislave. Tí nám ukázali vybavenie, ktoré používajú na ochranu osôb a majetku na území Slovenskej republiky.

Poobede sme navštívili Charity shop sv. Alžbety, kde nám ukázali rôzne predmety, ktoré vyrobili africké deti. Aj my sme si zrealizovali tvorivú dielňu, kde sme vytvárali všelijaké veci, ktoré sme si nechali, alebo darovali svojim kamarátom.

ŠTVRTOK    17. júla

Karol Jetting bol významným bankárom. Preto sme sa vo štvrtok vybrali do Národnej banky Slovenska, kde je ukrytý „poklad“ Slovenska. Okrem toho, že sme sa niečo dozvedeli o eure a vyrazili sme si vlastné mince, vyviezli sme sa na vrchol najvyššej budovy Bratislavy a užívali si krásny výhľad na celé naše hlavné mesto. Počasie nám prialo.DTstv14

Poobede sme navštívili ďalšie miesto, ktoré charakterizovalo cestovateľské záujmy nášho dobrodruha Jettinga. Na železničnej stanici v Petržalke sme videli a vyskúšali prácu železničiarov. Navštívili sme hlavnú centrálu, „vyprevadili vlaky“ a obzreli si lokomotívu.

ŠTVRTOK    večer

V poslednú noc sme zostali nocovať v historickej budove františkánskeho kláštora. Táto budova bola dôležitým centrom spoločenského a duchovného života stredovekej i novovekej Bratislavy, známej aj ako Prešporok.DTstvv14

V podvečer sme slávili svätú omšu. V modlitbe sme poďakovali za všetko dobré, čo sme prežili na tábore. Taktiež sme v modlitbe pamätali na naše rodiny, priateľov a deti z Afriky.

Po spoločnej večeri sme vyšli do bratislavských ulíc. Naše kroky smerovali na nádvorie Bratislavského hradu, kde sme sa zabávali a užili si krásu nočného mesta.

PIATOK    18. júla

V piatok ráno nám priateľ Karola Jettinga prezradil, kde získame poslednú indíciu. Keďže spoločenský život sa odohráva aj na cirkevnej pôde, navštívili sme najväčší chrám v našom meste. V Dóme svätého Martina, sme pomocou historických záznamov zistili, že miesto kde odpočíva náš hľadaný dobrodruh je Ondrejský cintorín.DTpia14

Na tomto cintoríne je v súčasnosti zopár významných pomníkov. Podľa našich indícií sa nám podarilo nájsť pomník, na ktorom sa nachádza plachetnica. Takto sme spoznali miesto, o ktorom sme sa v knihe dočítali, že patrí nášmu dobrodruhovi, Karolovi Jettingovi. Konečne sme sa dozvedeli aj jeho meno a viac udalostí z jeho života.

Odporúčame aj vám si o ňom niečo prečítať.

Čo dodať na záver…..

Skončil sa náš spoločný čas, ktorý sme nazvali (S)poznáš Zmyslovo? – Cesta. Bol venovaný dobrodruhovi Karolovi Jettingovi. (* 1730Bratislava – † 1790Bratislava) úradník, cestovateľ a diplomat.

Náš týždenný program bol zameraný na spoznávanie našich schopností a mesta Bratislavy pomocou piatich zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat), ale aj pomocou duchovného zmyslu (veci sa nedejú len tak, ale majú nejaký význam a zmysel). Dúfame, že aj o rok budeme môcť prežiť ďalšie dobrodružstvo. Všetkých našich 18 detí zvládlo všetky úlohy na jednotku. 🙂  Už teraz sa tešíme, ako prekročíme hranice všedných dní.  Zapíšme si preto dátum 13. – 17. júl 2015.

POĎAKOVANIE … hlavného organizátora KCN BA, o.z.

 Chceme sa poďakovať predovšetkým vám rodinám a deťom, že nám prejavujete dôveru. Veríme, že spolu s vami oslávime aj 5. výročie táborov. Nie menej vďaky patrí všetkým animátorom, ktorí celý tábor pripravili dobrovoľne a s otvoreným srdcom pre dobro našich detí.

Na záver a nie v poslednom rade patrí veľké poďakovanie naším priaznivcom a sponzorom. Uvedieme ich v abecednom poradí:

Spoločnosť DELL (suveníry); Farský úrad sv. Martina (prehliadka katedrály); HC Slovan Bratislava (prehliadka Zimného štadióna O. Nepelu); Charity shop VŠZaSP sv. Alžbety (prehliadka a suveníry z Afriky); Národná banka Slovenska (prehliadka a suveníry); Kníhkupectvo MARTINUS (knihy); SOŠ Policajného zboru v Bratislave (interaktívna výchova); ŽSS, železničná stanica Petržalka (prehliadka stanice); rod. Kutlíková (možnosť člnkovania); rod. Majtánová (občerstvenie); rod. Mellová (suveníry) a ďalší Bohu známi.

Martinus slovan NBS

Pridaj komentár