Slávnosť Birmovania 2014

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice (15. júna 2014) prijali v Bratislave, sviatosť Birmovania siedmi birmovanci, ktorí sa pripravovali v rámci špecializovanej pastorácie pre osoby so sluchovým postihnutím. Birmovanci pochádzajú z rôznych častí Slovenska a bývajú na internátoch škôl, ktoré navštevujú na Drotárskej a Koceľovej ulici.

Marika z Bratislavy, Adrika z Bratislavy, Claire z Bratislavy, Monika z Tvrdošína, Matúš z Púchova (všetci ZŠI Drotárska)

Lukáš z Trenčína a Martin z Bratislavy (všetci SOŠ Koceľova)

Conf00

Za birmovných patrónov si vybrali: sv. Gemmu Galgani, sv. Apolóniu, sv. Martina z Tours, sv. Pia z Pietrelčini, sv. Máriu Magdalénu, sv. Filipa Neri a sv. Magdalénu z Nagasaki.

Conf01

Celebrantom slávnosti bol Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup v bratislavskej arcidiecéze.

Conf02 Conf03

Zľava doprava: Lukáš, Martin, br. Felix, Monika, Mons. Haľko, Claire, Marika, Mons. Bartoš, Matúš a Adrika.

Príprava prebiehala počas celého roka rôznymi spôsobmi – od pravidelných stretnutí, cez víkendový pobyt až po multimediálnu formu komunikácie. Prípravu viedol brat Felix Mária, františkánsky kňaz, ktorý je poverení pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze, za pomoci dobrovoľníkov. Je na mieste vyzdvihnúť ochotnú spoluprácu s vedením a pedagógmi na spomenutých školách.

04 Beckov