Carnuntum a Rímska doba

Dlho očakávanú a 1x pre počasie preloženú akciu sa nám podarilo zrealizovať 28. júna. Počasie nám v tento deň prialo, bolo teplo a príjemne. Po viacerých výzvach sa nám nepodarilo naplniť autobus, no i napriek tomu sme sa vybrali do blízkej a neznámej rímskej posádky CARNUTNUM.Carnuntum 01

Ako prezrádza internetová stránka miesta (http://www.carnuntum.co.at/archeologicky-park-carnuntum): „Mesto cisárov Carnuntum sa znova prebudilo k životu.Carnuntum 02 Podstatné architektonické diela celej rímskej štvrte – meštiansky dom, nádherná mestská vila a verejný kúpeľ  – boli zrekonštruované v historickom kontexte spôsobom, aký je vo svete ojedinelý. V žiadnom prípade tu nejde o fiktívne kulisy alebo muzeálne objekty. S odstupom stáročí tu opäť uzreli svetlo sveta kompletné budovy s rímskym podlahovým kúrením, kuchyne s funkčnými sporákmi i ostatné obytné priestory, vybavené nábytkom.Carnuntum 03p Všetky pôdorysy a detaily vybavenia, ba i výšková úroveň ulíc v mestskej štvrti zodpovedajú jedinej epoche, takže návštevník sa ocitá v jednotnom časovom pásme, s neopako-vateľným výhľadom do prvých 5 desaťročí  4. stor.n.l..“

Taktiež: „Dňa 11. novembra 308 n.l. tu rozhodli traja rímski cisári o ďalšej budúcnosti Rímskej ríše. Výsledky tejto konferencie cisárov, mali podstatnú zásluhu na víťaznom šírení kresťanstva a tým i našej duchovnej kultúry.Carnuntum 06 Carnuntum však bolo i dávno predtým a opakovane miestom, kde sa rozhodovalo o svetovej politike: Hadrián, Marcus Aurelius či Septimius Severus – všetci zanechali po sebe v dejinách tohto mesta cisárov trvalé stopy.“

Zážitok to bol naozaj hlboký a rozhodne stojí za venovanie času. Mať takéto významné miesto v blízkosti a nenavštíviť ho, by bolo veľkým prehreškom voči dejinám a kultúre, ktorá ovplyvnila aj naše územie. Carnuntum 04

Výlet bol pre nás náročný, lebo si vyžadoval veľa chôdze, ale bol obohacujúci o poznanie dejín, ale i o utuženie spoločenstva.

Carnuntum 05

Carnuntum 07