Birmovka 2022

Všetkých Vás srdečne pozdravujeme.

Touto správou Vám chceme oznámiť, že naše srdcia napĺňa veľká radosť. Dňa 24. júna 2022  vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave, sa uskutočnila o 12:00 hod slávnosť udeľovania sviatosti birmovania mladým zo spoločenstva nepočujúcich. Túto sviatosť prijalo spolu 11 žiakov zo ZŠ a SŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Sviatosť birmovania udelil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Vysluhovanie sviatosti birmovania bola pre nás všetkých nádherná slávnosť . Okrem birmovancov, ich birmovných rodičov a rodinných členov sa na slávnosti zúčastnilo aj veľké zhromaždenie počujúcich veriacich. Otec biskup vo svojom príhovore radostne povzbudil birmovancov, aby sa sa stali radostnými a odvážnymi svedkami Ježiša Krista, ktorý na apoštolov a teraz v birmovke aj na našich mladých, zosiela oheň Ducha Svätého.

Po príhovore otca biskupa Jozefa, nasledovalo udeľovanie samotnej sviatosti birmovania, kde mladý Nepočujúci i počujúci, prijali nové birmovné mená a s nimi aj sedem darov Ducha Svätého. Potom Svätá omša pokračovalo normálnym spôsobom.

Po Svätej omši bolo pripravené spoločné občerstvenie, kde sme sa mohli všetci osobnejšie porozprávať a zdieľať svoje osobné pocity a zážitky z prežitej slávnosti.

Modlime sa spoločne za týchto mladých, aby ich Boh viedol v živote svojim Svätým Duchom. Nech sú vždy dobrými a nebojácnymi ohlasovateľmi Ježiša Krista a jeho Evanjelia.