1. sv. prijímanie nepočujúcich 2022

Milí nepočujúci.

Dňa 27. mája 2022 – piatok – sa vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave konala slávnosť 1. sv. prijímania detí zo ZŠ pre nepočujúcich v Bratislave. 15 deti po dlhej príprave a spoločnom nácviku pristúpili 26.05. prvý krát ku sviatosti zmierenia – spovede, kde vyznali Bohu všetky svoje hriechy. Boh im tieto hriechy odpustil a tak sa stala ich duša čistá, pripravená na prijatie Tela a Krvi Pána Ježiša Krista.

Tento príchod Pána Ježiša do sŕdc detí sa konal v piatok 27.05.2022 na sv. omši o 12:00. Deti boli pekne oblečené a duchovne pripravené. Na slávnosti sami čítali a posunkovali čítania a prosby + prinášali obetné dary chleba a vína, ktoré sa po svätých slovách zmenili na Telo a Krv Pána Ježiša.

Po tom, ako si deti so zapálenými sviečkami obnovili krstné sľuby, tak prvý krát v živote prijali Telo a Krv Pána Ježiša.

Na záver sv. omše deti vyjadrili slová vďaky Bohu, učiteľom a rodičom a kňazovi odovzdali pekný dar = ruženec z Kinder vajíčok.

Po sv. omši nasledovalo spoločné fotenie a malé pohostenie v kláštore po ktorom sme sa všetci v pokoji rozišli domov.

Ďakujeme Bohu za to, že aj napriek pandémii Covid-19 sa nám spoločne podarilo pripraviť 15 detí na tento veľký a požehnaný deň v ich živote. Nech ich dobrý Boh vedie a dáva im silu, aby často prichádzali na sv. omšu a prijímali Telo a Krv Pána Ježiša.