Birmovka nepočujúcich 2018

Všetkých srdečne pozdravujeme.

Chceme spolu s Vami zdieľať našu radosť, ktorá sa dostala spoločenstvu Nepočujúcich. Dňa 17. júna 2018  vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave, sa uskutočnila o 12:00 hod slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. Túto sviatosť prijalo spolu 15 mladých žiakov zo ZŠ a SŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Sviatosť birmovania udelil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Bola to nádherná slávnosť tak pre Nepočujúcich a ich rodiny, ako aj pre veľké zhromaždenie počujúcich veriacich, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil mladých, aby sa nebáli byť svedkami Ježiša Krista, ktorý na apoštolov a teraz v birmovke aj na našich mladých, zosiela oheň Ducha Svätého. Otec biskup Jozef poprosil mladých, aby sa oni sami stali tajomným ohňom, ktorý zapáli celý svet Kristovou LÁSKOU!

Po príhovore otca biskupa Jozefa, nasledovalo udeľovanie samotnej sviatosti birmovania, kde mladý Nepočujúci i počujúci, prijali nové birmovné mená a s nimi aj samotný dar Ducha Svätého. Potom Svätá omša pokračovalo normálnym spôsobom.

Po Svätej omši bolo pripravené spoločné občerstvenie, kde sme sa mohli všetci osobnejšie porozprávať a zdieľať svoje osobné pocity a zážitky z prežitej slávnosti.

Modlime sa spoločne za týchto mladých, aby ich Boh viedol v živote svojim Svätým Duchom. Nech sú vždy dobrými a nebojácnymi ohlasovateľmi Ježiša Krista a jeho Evanjelia.