1. sv. prijímanie Nepočujúcich detí 2018

Dňa 25. mája 2018 sa u nás františkánov v Bratislave uskutočnila nádherná slávnosť! 15 detí zo ZŠ pre nepočujúcich na Drotárskej a Hrdličkovovej ul., malo svoje 1. sv. prijímanie. Od tohto času už môžu do svojho srdca každý deň prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii.

Všetkých Vás preto prosím, aby ste tieto deti podporovali svojimi modlitbami, nech stále rastú vo viere a láske ku Kristovi.